Događaji

Dodeljene nagrade “PETAR DAMJANOVIĆ”

Kompanija Osa Računarski Inženjering treću godinu za redom dodelila je nagrade „Petar Damjanović”.

Ova nagrada dodeljena je prvi put 2007. godine i dodeljuje se za najbolje radove iz oblasti izrade tehničke dokumentacije za mašine, uređaje i noseće metalne konstrukcije rađene programskim paketom AUTODESK Inventor.

Nagrada nosi ime po pokojnom Petru Damjanoviću, čoveku koji je aktivno učestvovao u profilisanju IT tržišta u našoj zemlji i regionu. Radio je na razvoju zakonskih rešenja vezanih za zaštitu autorskih prava u domenu softvera i doprinosio uvođenju novih tehnologija, prevashodno na tehničkoj primeni računara.

Zadatak za sve učesnike na ovom konkursu bio je da na najbolji način povežu kreativno i produktivno u programu Autodesk Inventor, što omogućava pripremu konkurentnog proizvoda za plasman na tržište u najkraćem roku. Autodesk Inventor podržava rad sa izuzetno složenim sklopovima.

Tehnička dokumentacija se dobija automatskim kreiranjem željenih projekcija modelovanog dela ili sklopa. Pored svih svojstava koja mora da poseduje program ove kategorije, Inventor ima i razvijene alate za dobijanje proračuna putem metode konačnih elemenata i izradu animiranih prezentacionih materijala.

U velikoj konkurenciji prijavljenih radova, nagrade su dodeljene u dve kategorije – nagrada Firmi, odnosno predstavniku firme (nagrada je 5000 eura i softver Autodesk Inventor) i nagrada studentu (vrednost nagrade je 1000 eura).

Ovogodišnji dobitnici su:

  • VESYS d.o.o. Beograd i gospodin Veso Bogdanović sa projektom “Automatski punjać za artiljerijska oruđa”
  • Student, Marko Ristić sa Mašinskog fakulteta u Nišu sa projektom “Virtuelno konstruisanje reduktora sa ukrštenim osama ulaznog i izlaznog vratila”

Ovim je konkurs „Petar Damjanović“ postao deo tradicije kompanije Osa Računarski Inženjering koja podstiče rad stručnjaka iz ove oblasti i podiže ih na viši nivo.

Leave a Reply