Događaji

DOF – Konferencija korisnika digitalnog ortofotoa

Kao jedan od lidera u oblasti produkcije prostornih podataka u Srbiji preduzeće za geomatiku MapSoft će održati DOF – digitalnu ortofoto korisničku konferenciju 21.decembra 2009.

Korisnička konferencija je namenjena postojećim, ali i budućim korisnicima proizvoda digitalne fotogrametrije.

Tu se pre svega misli na korisnike DOF-a iz oblasti urbanizma i prostornog planiranja koji su u poslednjih osam godina bili glavni pokretači projekata izrade DOF-a za veliki broj lokalnih samouprava u Srbiji.

Korisnička konferencija namenjena je sadašnjim i budućim korisnicima DOF-a (digitalnog ortofotoa), a na njoj će biti predstavljen novi proizvod za digitalnu stereo vizuelizaciju prosotora – 3DPhoto.

DOF korisnička konferencija će biti posvećena dvema osnovnim temama:

  • Novom fotogrametrijskom proizvodu za digitalnu 3D stereo vizuelizaciju prostora – 3DPhoto
  • MapSoft prolećnoj kampanji aerofotogrametrijskog snimanja 2010. u Srbiji

3DPhoto je novi fotogrametrijski proizvod kompanije MapSoft za digitalnu 3D stereo vizuelizaciju prostora. Produkt u osnovi čine specijalno pripremljeni aerofotogrametrijski snimci sa neophodnim projektnim parametrima koji se mogu isporučiti odmah nakon aerofotogrametrijskog snimanja, a može se koristiti i kao kompatibilni produkt uz standardne produkte kao što su DOF i DMT (digitalni modeli terena), sve dok je foto materijal aktuelan.

Na ovoj konferenciji MapSoft će predstaviti svoje poslovne planove za prolećnu kampanju aerofotogrametrijskog snimanja u 2010. godini. To će ujedno biti prilika da se u otvorenom dijalogu sa korisnicima prodiskutuje i o drugim aktuelnim pitanjima, kao što su:

  • identifikacija specifičnih potreba korisnika,
  • politika licenciranja DOF-a,
  • politika finansiranja DOF-a na nivou lokalnih samouprava,
  • sudbina CARDS projekta, itd.

Ovo će biti prilika da se kroz direktan kontakt bolje razumeju potrebe korisnika i time unaprede servisi koje MapSoft nudi

Leave a Reply