Događaji

Dunavski forum: Društvo znanja je društvo i naše budućnosti

Mesto okupljanja  800 učesnika, lidera u oblasti energetike, voda, agrobiznisa, transporta, ITC, preduzetništva i kreativne industrije Dunavske regije kojoj pripada 14 zemalja.

Poslednjeg dana Trećeg Dunavskog Biznis Foruma u organizaciji Centralno evropskog foruma za razvoj CEDEF i kompanije Media Invent iz Novog Sada, u fokusu su bile ključne teme razvoja, kako Srbije, tako i Dunavske regije: razvoj društva znanja, mladi lideri, zapošljavanje, nove tehnologije, inovativnost i kreativnost. Plenarnom sednicom RAZVOJ DRUŠTVA ZNANJA je moderirala prof. dr Ana B. Bovan, predsednik CEDEF-a.

Rektor Univerziteta u Novom Sadu, prof. dr Miroslav Vesković je izjavio da je Srbija, kao zemlja u usponu po pitanju razvoja nauke i broja naučnih radova, zajedno sa Slovačkom dobila zadatak da u okviru Dunavske strategije, koordinira jedan od njenih proiriteta – Društvo zasnovano na znanju.“Iako smo zemlja u kojoj se manje od 1% BDP izdvaja za ulaganje u znanje, mi smo dobili važan zadatak da koordiniramo svih 14 zemalja Dunavskog regiona.

Visoko obrazovanje, IT, nauka, zajedno sa ljudskim kapacitetima, moraju biti ujedinjeni kako bi se povećao stepen konkurentnosti privrede Dunavske regije“, rekao je dr Vesković.

slika1

„Inovativnost, kreativnost i primena novih tehnologija su tri strateška pravca programa Vojvodine“, rekao je Balint Juhas, zamenik pokrajinskog sekretara za privredu, zapošljavanje i ravnopravnost polova AP Vojvodina i naglasio da EU danas izdvaja 5 puta više sredstava od Srbije za istraživanja, ulaganja u razvoj ljudskih resursa i društva znanja. Prema rečima prof. dr Dragana Domazeta, rektora Univerziteta Metropolitan, univerziteti u Srbiji i u Evropi, su danas pre kočnica nego poluga razvoja. „Trebalo bi se fokusirati na ljude, odnosno kompanije koje će postati novo jezgro razvoja“, kaže dr Domazet. Prof. dr Branko Kovačević, dekan Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, naglašava:„Mi danas imamo situaciju da mladi, obrazovani ljudi žele da napuste zemlju. Društvo zasnovano na znanju treba da zadrži naše intelektualne resurse. Mi imamo strategije, ali nemamo akcione planove, podelu odgovornosti i dužnosti. Da bismo zadržali naše ljudske resurse, nephodne su politička volja i volja u društvu“, rekao je dr Kovačević. Prof. dr Karin Stana Kleinschek, prorektor Univerziteta u Mariboru je predstavila Program Do-IT (Danube Open Innovation Technologies) u kojem kompanije, univerziteti i regionalne razvojne organizacije zajedno rade na održivom razvoju.

 

Koliko su kreativnost, umetnost i znanje u pozitivnoj sprezi, pokazao je i primer saradnje Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije sa umetnikom i ekologom Antonijem Pušićem-Rambo Amadeus, koji su inicirali projekat Uspostavljanje sistema gradske rečne čistoće na Dunavu i Savi na području Beograda. „Zanimljivo je da je ideja nastala zato što svakodnevno gledamo Dunav, gde zajedno sa 5.000 kubika vode u sekundi protiče i 5 kubika smeća“, objasnio je na sebi svojstven način Rambo Amadeus i naglasio da umetnička slobodna duša uvek može da svojom nesputanošću doprinese razvoju nauke i znanja. „Od 1901. godine kada ustanovljena Nobelova nagrada, manje od 3% žena su njeni dobitnici. Svetu je potrebna nauka, a nauci su potrebne žene“, rekla je Sanja Burg, menadžer korporativnih komunikacija kompanije L’Oréal Balkan koja zajedno sa UNESCO-m već godinama dodeljuje nagradu „Za žene u nauci“. Na skupu su govorili i predstavnici konsultantskih kuća Aleksandar Nedeljković, menadžer Deloitte i Aldin Čelović, predstavnik za region zapadnog Balkana, SA Consulting iz Austrije koji su ukazali na značaj i doprinos konsultantskih kuća u stvaranju društva znanja. Na skupu je govorila i dr Dragica Koldžin, samostalni stručni savetnik za međuregionalnu i međunarodnu saradnju, Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj, Srbija.

 

Na panelu MLADI LIDERI, OSPOSOBLJAVANJE I ZAPOŠLJAVANJE na kome je moderator bio Uroš Sikimić, konsultant u oblasti trgovine i menadžmenta tehnologija, Univerzitet Politecnico di Milano, Italija govorili su i predstavili svoje projekte Marija Andrejević, asistent potpredsednika za strategije i razvoj komanije Delta Holding, Petar Atanasovski, predsednik AIESEC-a, Sonja Šovljanski, stručni saradnik za savetovanje studenata i razvoj karijere iz Centra za razvoj karijere, Novi Sad, Zlatana Pavlović, direktor Lovefest-a, Miro Međugorac, izvršni direktor za razvoj i tehnička pitanja, kompanije Mirotin-energo, dr Tijana Borić, koordinator Festivala nauke u okviru Noći muzeja, Siniša Komnenić, pokretač brenda Overclothing, Stefan Velja, medicinski patent, Eureka, Dejana Mališić, student Instituta za održivi razvoj, Poslovni fakultet Valjevo, Univerzitet Singidunum.

 

Moderator Panela NOVE TEHNOLOGIJE, INOVATIVNOST, KREATIVNOST – NOVA RADNA MESTA bio je prof. dr Vojin Šenk, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, dok su na skupu govorili i prof. dr Goran Stojanović, zamenik sekretara Pokrajinskog sekretarijata  za nauku i tehnološki razvoj, Milan Šolaja, direktor Vojvođanskog IKT klastera, dr Jasna Mastilović iz Naučnog instituta za prehrambene tehnologije u Novom Sadu, Dragan Povrenović sa Tehnološko-metalurški fakulteta Univerziteta u Beogradu, dr Đuro Kutlača, profesor na Institutu Mihajlo Pupin, mr Marijan Ožanić, direktor Tehnološkog parka u Zagrebu, mr Đorđe Ćelić sa Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Boško Spasojević i Violeta Vasiljević, studenti Instituta za održivi razvoj Poslovnog fakulteta Valjevo, Univerziteta Singidunum.

 

O događaju i organizatoru

 

Centralno evropski forum za razvoj, CEDEF, poznata regionalna ekspertska organizacija sa sedištem u Beogradu, koja je prevashodno usmerena na održivi razvoj, u saradnji sa kompanijom Media Invent, Univerzitetima u Novom Sadu, Beogradu i Mariboru u Sloveniji, Narodnom Skupštinom Republike Srbije, Ministarstvom ekonomije RS, Ministarstvom rudarstva i energetike RS, Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture RS, Ministarstvom privrede RS, Vladom AP Vojvodine, Privrednom komorom Srbije, Gradom Beogradom, Agencijom za strana ulaganja i promociju izvoza Republike Srbije – SIEPA, zajedno sa predstavnicima poslovne zajednice, kao što su Delta Holding, Naftachem, Elektroprivreda Srbije, Telekom Srbija, Schneider Electric i u partnerstvu sa drugim institucijama i kompanijama, organizovala je ovaj značajan međunarodni događaj.

 

Već treću godinu za redom Dunav Biznis Forum okupio je regionalne lidere u biznisu i institucijama, ključne aktere u energetici, transportu i agrobiznisu, kako bi dao podsticaj investicijama i povećao konkurentnost u regionu. TREĆI DUNAVSKI BIZNIS FORUM, koji je zasnovan na principima i stubovima EU Dunavske strategije, bili su: stvaranje ambijenta pogodnog za biznis, unapređenje saradnje, konkurentnost i održivi razvoj, bolje korišćenje ekonomskih potencijala i afirmaciju prosperiteta Dunavske regije kao najznačajnijih vrednosti proisteklih iz zajedničkog znanja i  veština. Dunav prirodno povezuje ljude, ideje i tržišta sa oko 215 miliona stanovnika, i po mnogo čemu je jedinstveno područje kome pripadaju Nemačka, Austrija, Češka, Slovačka, Mađarska, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Rumunija, Bugarska, Moldavija i Ukrajina.

 

Prvog dana Trećeg Dunavskog Biznis Foruma dodeljena su i dva prestižna priznanja: ”Dunavski cvet” i ”Dunavski kapetan“. ”Dunavski cvet” je namenjen istaknutim institucijama i pojedincima koji su svojim radom, zalaganjem i stvaralaštvom doprineli razvoju Dunavskog regiona, Dunavske strategije i promociji njenih vrednosti. Majkl Davenport, šef Delegacije EU u Srbiji je dobitnicima uručio priznanje “Dunavski Cvet”.

 

”Dunavski cvet””Dunavski kapetan”
 • Maestro Zubin Mehta, dirigent
 • Sorin Frunzăverde, predsednik Karaš Severin regiona, Rumunija
 • Kurt Pušinger, koordinator Stuba D „Jačanje Dunavskog regiona“ Dunavske strategije, Austrija
 • Franc But, ambasador Republike Slovenije u Srbiji
 • Privredna komora Srbije, Milivoje Miletić, predsednik

 

 • Kompanija Telekom Srbija, Predrag Ćulibrk, generalni direktor
 • Miša Lukić, predsednik UO, Publicis Group, Srbija
 • Hidroelektrane Đerdap, Radmilo Nikolić, pom.dir. za eksploataciju, Srbija
 • Đorđe Ćuković, generalni direktor, Naftachem, Srbija
 • Valeriu Nikolaj Jonesku, generalni direktor Luke Konstanca, Rumunija
 • Vladimir Lučić, izvršni direktor, M:tel Podgorica, Crna Gora
 • Bekto Precisa, Mensur Brdar, Bosna i Hercegovina
 • Ivan Mišetić, generalni sekretar Atlantic Group, Hrvatska
 • Nikolaj Kostadinov Valev, generalni direktor, Trace International, Bugarska

 

Leave a Reply