Događaji

E-Smart Systems na Sinergiji 12

Kompanija E-Smart Systems drugu godinu za redom uspešno je nastupila na Sinergiji 12 u svojstvu generalnog sponzora. Aktivan nastup na najvećoj IT konferenciji u regionu podrazumevao je učešće u konferencijskom delu gde su inženjeri kompanije E-Smart Systems prestavili neka napredna rešenja. Osim toga, IT specijalisti kompanije pružili su i podršku u toku organizacije konferencije kao i u procesu registracije učesnika i prikupljanja statističkih podataka o predavanjima i učesnicima.

Milan Stefanović je prvog dana konferencije održao prezentaciju: „Windows Azure – servisi energetske efikasnosti“ i prikazao praktičnu primenu Azure servisne platforme na polju energetske efikasnosti. Kompanija E-Smart Systems je Azure platformu koristila u okviru međunarodnog projekta SESAME-S, koji se bavi servisima energetske efikasnosti. U okviru prezentacije, prikazana su stečena iskustva i postignuti rezultati, dobre strane platforme, ali i praktični problemi na koje se nailazilo tokom implementacije projekta kao i načini njihovog rešavanja.

Drugog dana Sinergije, u okviru Business Day skupa, Dragan Nenić je održao prezentaciju: „Windows Azure – servisi energetske efikasnosti“. U okviru ove prezentacije, učesnicima je prikazan servis koji kompanijama omogućava praćenje finansijske „slike“ njihovih klijenata, a u okviru podataka kojima raspolaže Kreditni biro. Ovaj servis nudi informacije na osnovu kojih mogu da se prepoznaju finansijski problemi, ali i pozitivni trendovi u korišćenju finansijskih usluga pravnih lica na koje se podaci odnose i time značajno olakšaju procesi odlučivanja i procene rizika. Zahvaljujući dnevnoj ažurnosti podataka Kreditnog biroa, sve informacije o nastalim promenama se trenutno dostavljaju korisnicima putem SMS-a ili e-maila.

Leave a Reply