Događaji

E2 CRM Hosting rešenje

U okviru ovogodišnje Sinergije, kompanije EUnet i Extreme predstavile su svoj zajednički projekat – E2 CRM Hosting, prvi projekat ove vrste na domadem tržištu. Radi se o rešenju za postavku i održavanje Microsoft Dynamics CRM sistema za upravljanje odnosima sa klijentima na svim nivoima. E2 CRM Hosting pruža potpunu funkcionalnost koju Microsoft Dynamics CRM platforma nudi, ali omogudava i značajnu uštedu kada je hardverska infrastruktura u pitanju.

E2 CRM Hosting rešenje koristi najbolje od Weba i Microsoft Office aplikacija kako bi se postigao bolji marketinški pristup, efikasnija prodaja i profesionalna podrška klijentima. Web orjentisana infrastruktura i prirodno spajanje sa Microsoft Outlookom, Wordom i Excelom obezbeđuju potpuno uspostavljanje produktivnog sistema i obuku korisnika u kratkom vremenskom roku bez dodatnog napora IT osoblja.

Iako namenjen preduzedima svih veličina, E2 CRM Hosting je prvenstveno nastao sa idejom da se i malim i srednjim preduzedima u Srbiji, koja ne mogu da priušte velika ulaganja, omogudi da unaprede svoje poslovanje primenom modernih tehnologija. Paketi su osmišljeni tako da mogu da isprate razvoj preduzeda kroz fleksibilne cene, izmenjive opcije zakupa i mogudnost naknadnog dodavanja korisnika.

Pored toga što se bazira na svetski poznatom i tržišno priznatom rešenju – Microsoft Dynamics CRM-u, jednu od ključnih prednosti E2 CRM Hosting rešenja čini i podrška i garancija dve domade firme: EUnet i Extreme, koje su, kroz zajednički rad (sinergiju), svaka iz svoje oblasti ekspertize, doprinele osmišljavanju i kreiranju ovog rešenja.

Leave a Reply