atos
Događaji

Eksperti kompanije “Atos” na konferenciji INFOTECH 2013

Kompanija “Atos” učestvuje u radu konferencije INFOTECH 2013 koju, 12. i 13. juna u Aranđelovcu, organizuje Asocijacija za računarstvo, informatiku, telekomunikacije, automatizaciju i menadžment Srbije, pod pokroviteljstvom resornih ministarstava Vlade Republike Srbije i Privredne komore Srbije. Na konferenciji, koja tradicionalno okuplja menadžere vodećih domaćih i stranih kompanija, kao i profesionalne informatičare, “Atos” će predstaviti dve teme – upravljanje elektronskim sadržajima u pravosuđu i bezbednost informacija i upravljanje rizicima na internetu.

atos

Upravljanje elektronskim sadržajima je veoma važan segment savremenog upravljanja  organizacijama. Stručna javnost će na konferenciji biti upoznata sa upravljanjem elektronske dokumentacije, audio i video materijalima i drugim važnim elektronskim podacima na primeru implementacije rešenja u Ministarstvu pravde RS. Predstavnici kompanije “Atos” pokazaće proces identifikacije tipičnih komponenti sistema i analizu njegovih karakteristika, koje predstavljaju precizan vodič za buduće implementacije i izbore tehnologija. Na konkretnom primeru biće prikazano kako ovi koncepti mogu da budu uspešno primenjeni.

Kompanija “Atos” je na globalnom nivou razvila celovit sistem odbrane podataka od neovlašćenog pristupa, upotrebe, otkrivanja, izmene ili uništenja, koji će biti prikazan učesnicima konferencije INFOTECH. Karakterističan je sveobuhvatni pristup organizaciji sistema koji obezbeđuje da se očuvaju tri ključna principa bezbednosti podataka – poverljivost, integritet i dostupnost, istovremeno primenjujući administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu podataka. Iskusni tim profesionalaca, zadužen za upravljanje rizicima, u  rekordno kratkom roku vrši bezbednosnu proveru, skenira mrežu, utvrđuje bezbednosne propuste i na osnovu dobijenih informacija kreira specifičan sistem zaštite za svaku organizaciju.

Pored prezentacije dve ekspertize u stručnom delu konferencije, kompanija “Atos” nastupa kao zlatni sponzor skupa s obzirom na to da tradicionalno podržava sva okupljanja na kojima se razmenjuju iskustva o primeni informacionih i komunikacionih tehnologija u cilju osavremenjavanja poslovanja.

Leave a Reply