Događaji

Elektronsko poslovanje u Srbiji sa aspekta zakona i prakse

U periodu od 13. do 15. oktobra 2010. godine, u Subotici, održana je konferencija “Elektronsko poslovanje u Srbiji sa aspekta zakona i prakse“.

Konferenciju su organizovale Kompanija MFC, u saradnji sa Euro IT Forumom i Udruženjem e-Razvoj, pod pokroviteljstvom Privredne komore Srbije i Ministarstva za telekomunikacije i informaciono društvo Republike Srbije.

Zadatak konferencije bio je da edukuje opštu javnost po pitanju značaja digitalne ekonomije, koja predstavlja okosnicu razvoja digitalnog društva, da poveže zakonsku regulativu u oblasti ICT-a sa praktičnim stranama njene primene i predstavi inovacije i mogućnosti pristupa fondovima EU, kao i izvoznim potencijalima srpske IT industrije.

Konferenciju je otvorio državni sekretar u Ministarstvu za telekomunikacije i informaciono društvo, Miloš Stevanović, a zatvorila ministarka Jasna Matić.

Fokus eTALK konferencije bio je na aktuelnim temama koje široko pokrivaju oblast informaciono-komunikacionih tehnologija:

 • Strategiji razvoja informatičkog društva – Digitalna agenda;
 • Praktičnim stranama primene postojeće zakonske regulative;
 • Inostranim IT iskustvima;
 • Strategiji razvoja elektronskog poslovanja;
 • e-Uprava u modernizaciji države (e-uprava, e-obrazovanje, e-zdravstvo, e-trgovina);
 • Pojedinačni servisi za eUpravu – komercijalni deo;
 • Primerima dobre prakse uspostavljenih sistema e poslovanja (digitalno arhiviranje i sistemi za upravljanje dokumentima, ERP sistemi, data centri, hardver)- komercijalni deo;
 • Informaciona bezbednost – platforma sigurne organizacione strukture;
 • Primena informacionih tehnologija u obrazovanju i kulturi;
 • Inovacijama u informacionim tehnologijama;
 • Pristupanje grantovima i donacijama (evropskim fondovima);
 • Izvoznim kapacitetima srpske IT industrije.

Program konferencije odvijao se kroz stručna predavanja, okrugle stolove i radionice koje su omogućile interakciju i razmenu iskustava IT javnosti i povezivanje IT zakona i prakse.

Konferenciji su prisustvovali predstavnici Republičkog geodetskog zavoda zajedno sa predstavnicima ministarstava i agencija koje imaju svoje IT službe zadužene za široku primenu informacionih tehnologija u svakodnevnom poslovanju, javnih preduzeća i ostalih pravnih lica zainteresovanih za primenu savremenih informatičkih rešenja, ICT stručnjaka iz akademskih institucija, eksperata ponuđača tehnoloških i proceduralnih IT rešenja.

Leave a Reply