Događaji

Elektronsko učenje na putu ka društvu znanja

Na Univerzitetu METROPOLITAN, 16. i 17. septembra 2010. godine, održaće se konferencija “ELEKTRONSKO UČENJE NA PUTU KA DRUŠTVU ZNANJA“, organizovane od strane Univerziteta METROPOLITAN i Matematičkog institute SANU. Konferencija će pokrivati teme vezane za obrazovanja preko Interneta, tehničke koncepte koji se danas razvijaju, kao i druge naučne oblasti koje su u vezi sa elektronskim učenjem i specifičnim metodologijama koje se primenjuju.

Na konferenciji će biti predstavljena iskustva iz zemlje i regiona.

Učesnici konferencije će biti stručnjaci koji se bave kreiranjem strategije elektronskog obrazovanja, naučnici koji imaju naučne radove iz ove oblasti, kao i stručnjaci koji su direktno uključeni u realizovanje elektronskog učenja.

Ukoliko želite da prijavite rad, molim pogledajte upustvo, a ukoliko želite da se prijavite kao učesnik,  popunite prijavu na sajtu: http://eucenje.metropolitan.edu.rs.

Leave a Reply