Događaji · E-servisi

ePay Arena 2011 – Regionalna konferencija o platnim sistemima

24. maja, u zagrebačkom hotelu The Regent Esplanade održaće se ePay Areni 2011. – Regionalna konferenciji o platnom prometu i platnim sistemima koja će ponuditi odgovore na pitanja kako prevladati izazove koji se danas nalaze pred platnim prometom i platnim sistemima, te koje su nove prakse i oblici platnih sistema.

Na konferenciji će se prezentovati novi načini stvaranja prihoda i podizanja potrošnje kupaca, izazovi i mogućnosti novih kanala i modela platnog prometa, te mogućnosti za daljnji razvoj poslovanja i podizanje konkurentnosti. Teme su vrlo zanimljive za sve trgovce, potrošače, banke i kartičare, jer razvojem digitalnog poslovanja konkurencija se približava brže nego ikada.

Osim o tradicionalnim, biće reči i o novim modelima te kanalima platnog prometa i sistemima kao što su modeli elektronskog plaćanja, nove mogućnosti mobilnog poslovanja i sl. Govoriće se i o novim oblicima platnih sistema , kao što su Facebook money, virtuelnom novcu, e-bonovima, kao prilici za stvaranje novih prihoda od prodaje.

Oštra borba za deo tržišnog kolača, menjanje navika potrošača, razvoj novih proizvoda i novih kanala prodaje, te potreba za uštedama, a sve to u vreme krize, nameću nove izazove pred platni promet i platne sistema.

Trgovci i banke trude se da klijentima osiguraju lakšu, bržu, sigurniju i efikasniju kupovinu i prodaju proizvoda i usluga. Elektronski kanali postaju sve važniji deo platnog sistema, o čemu dovoljno svedoči podatak da je prošle godine u Evropi e-računo koristilo 2,5 miliona kompanija i 56 miliona kupaca, a broj transakcija se procenjuje na 2,19 milijardi.

Leave a Reply