Događaji

Ericsson prvog dana Svetskog kongresa mobilnih tehnologija: povezana društva, LTE i cloud

Svetski kongres mobilnih tehnologija u Barseloni je počeo! U naredna četiri dana biće predstavljena najnovija tehnološka dostignuća sveta koji sve više i sve brže postaje mobilan! Osim mobilnosti, još jedna od osnovnih karakteristika današnjeg globalnog društva je i – povezanost! A Kompanija Ericsson proaktivno učestvuje u izgradnji ovakvog povezanog društva!

Tri snage se udružuju da postanu osnov za povezano društvo: mobilnost, broadband i cloud. Kako bi podržali ove tri snage, Ericsson ima nove proizvode i koncepte koje će prikazati po prvi put na kongresu u Barseloni: Ericsson Device Connection platforma, koja omogućava operatorima da brzo pokrenu M2M rešenja, Antenna integrated radio – prvi korak ka heterogenoj mreži, IP networking portfolio, i PC kao Service solution.

Hans Vestberg, predsednik kompanije Ericsson, je na otvaranju Svetskog kongresa mobilnih tehnologija u Barseloni novinarima rekao da “nas samo naša mašta može zaustaviti” u sprovođenju povezanog društva, pri čemu će “sve i svi koji mogu imati koristi od umreženosti i povezanosti to i imati”.

Vestberg je rekao da „je Ericsson pokrenuo 16 LTE mreža u 11 zemalja na 3 kontinenta“ i da “Ericsson neće praviti kompromise kada je u pitanju tehnološko vođstvo.” “Do 2016. predviđa se do 5 milijardi mobilnih broadband korisnika. Tržište postaje mobilno sve više i brže. Na primer, Smartphone uređaji će imati ekspanziju 4 do 5 puta do 2016. godine a saobraćaj će se povećati oko 30 puta, i upravo zato end-to-end kvalitet iksustva i korišćenja postaje ključna.”

Najavljeno je strateško partnerstvo sa kompanijom Akamai kako bi se osigurao kvalitet usluge za mobilne uređaje. Kompanije će zajedno razviti rešenja za rastuće tržište aplikacija za mobilne uređaje. Ericsson i Akamai savez stvara po prvi put istinski integrisan mobilni internet ekosistem osmišljen da omogući mobilnim operatorima da bolje kontrolišu troškove kao i bazu korisnika.

Osim ovog partnerstva, Ericsson je sa Verizon Wireless i Samsungom danas na Svetskom kongresu mobilne tehnologije demonstrirao jedan od prvih LTE poziva preko smartphone sa IMS klijentom za Voice over LTE (VoLTE) a prema GSMA specifikacijama. Kompanije su u ovome uspele preko Ericssonove LTE mreže za komercijalne proizvode i koristeći Samsung 4G LTE smartphone, koji će biti na raspolaganju korisnicima preko Verizon Wireless u SAD kasnije ove godine.

Na kraju, Ericsson je danas na svetskom kongresu predstavio Device Connection platformu. Ova usluga će biti predstavljena telekom operatorima širom sveta. Platforma operatorima nudi koristi poput male inicijalne investicije u tehnologiju i brzi prodor na tržište.

Ericssonova Device Connection platforma omogućava da se stvori prilagođena veza i cenovni planovi za M2M servise. Ericsson pruža kompletnu uslugu koju operator može da prilagodi svojim potrebama, kao i potrebma svojih korisnika, uključujući i self-service interfejs, fleksibilno upravljanje računima, planiranje za povezivanje uređaja na mrežu. Budući da se M2M aplikacije mogu koristiti uz pomoć postojećeg IP protokola thnjima se može pristupiti putem interneta.

Leave a Reply