Događaji

Forum IKT 2010 se održava u Briselu

Forum IKT 2010 se održava u Briselu od 27. do 29. septembra a pod pokroviteljstvom Evropske Komisije.

Forum se organizuje svake dve godine i jedinstvena je prilika za okupljanje istraživača, privrednika i kreatora politike u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija (IKT). Prioritene tema na Forumu IKT 2010 su: Evropska Digitalna Agenda i Programi EU za finansiranje istraživanja i inovacija u oblasti IKT 2010 – 2012 u iznosu 2,8 milijardi €.

Poseta i učestvovanje na konferenciji predstavlja priliku da se upoznaju najnoviji trendove u oblasti IKT i susretnu potencijalni poslovni partneri. Privredna komora Beograda radi na upoznavanju stručne javnosti sa održavanjem Foruma i u zavisnosti od interesovanja će organizovati odlazak delagaciju privrednika na ovaj skup.

Prijave za Forum se mogu obaviti u Udruženju informatičke delatnosti u Privrednoj komori Beograda na telefon: 011 2645 333 ili e-mail [email protected]

Leave a Reply