Događaji

FTN dao TaKTONS-u novu dimenziju

U organizaciji stručnjaka sa Katedre za telekomunikacije i obradu signala, u okviru ovogodišnjeg takmičenja ton-skih snimaka TAKTONS-a, na FTN-u je održana i Prva naučno-stručna konfe rencija na kojoj su prezentovani radovi iz oblasti audio tehnike, govornih teh-nologija i akustike. Predavanja je odr-žalo dvadesetak renomiranih stručnjaka sa prostora bivše Jugoslavije, Austrije, Nemačke i sa Tajlanda.

Festival TAKTONS se skoro dve decenije održava u Studiju M RTV Vojvodine gde se vred-nuju najviša dostignuća profesionalnog snimanja zvuka na radiju i televiziji. Festval čini i međunarodna izložba proizvođača vrhunske profesionalne audio opreme kao i predavanja iz akus-tike, audio merenja i snimanja.- Ideja ljudi iz TAKTONS-a i RTV Vojvo-dine i srpske sekcije Društva audio-inženjera i FTN-a bila je da TAKTONS-u damo još jednu dimenziju i da orga-nizujemo naučno-stručnu konfereneciju – kaže prof. dr Vlado Delić, organiza- tor konferencije.

Inače, prof. Delić je sa grupom mla- dih stručnjaka sa našeg fakulteta for- mirao tim “AlfaNum“ u čijem je fokusu istraživanje govorne komunikacije između čoveka i mašine na srpskom jeziku. Ovakve tehnologije mogu u mno- gome da olakšaju život nepokretnim i slabopokretnim ljudima, dok je slepim i slabovidim ljudima veoma korisna teh- nologija koja konvertuje tekst u govor.

Leave a Reply