Događaji

Godišnja nagrada Petar Damjanović 2009

Izbor najboljeg rada iz oblasti izrade tehničke dokumentacije za mašine, uređaje i noseće metalne konstrukcije sa programskim paketom Autodesk Inventor.

Nagrade za firme su: 5.000 EUR u dinarskoj protivvrednost, softverski paket Autodesk Inventor Suite. Nagrada za studente je 1.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti.

Rok za prijavljivanje: 01.10.2009. Rok za predaju radova: 31.10.2009, a više detalja o kokursu na ovim stranicama.

Leave a Reply