pos
Događaji

GS1 standardi globalnih lanaca snabdevanja

Udruženje trgovine i Udruženje informatičke delatnosti Privredne komora Beograda u saradnji sa GS1 Srbija organizuju učetvrtak 24. januara 2013. godine u 13 časova, u sali na VI spratu, Kneza Miloša 12, predavanje na temu

GS1 STANDARDI GLOBALNIH LANACA SNABDEVANJA
Standardi za potrebe proizvodnih firmi, za unapređenje naručivanja, otpreme i prijema proizvoda, unapređenje logističkih operacija i elektronske razmene podataka sa poslovnim partnerima širom sveta

pos

Predavanje je namenjeno proizvodnim firmama, trgovini na veliko i malo sa preporukom za prisustvo menadžera iz proizvodnje, logistike i IT. Kako pravilno označavati proizvode, palete i lokacije, kako efikasno razmenjivati podatke i uključiti se u razvijenu poslovnu komunikaciju. Godinama prepoznatljivi po bar-kodiranju proizvoda, GS1 / EAN standardi danas nalaze mnogo širu primenu.

Teme:

 • GS1 organizacija i nastanak sistema 
 • GS1 standardi
  • GS1 standardi za identifikaciju (proizvoda, lokacija, osnovnih sredstava, pošiljki i dr.)
  • Standardno kodiranje dodatnih podataka
  • Nosioci podataka
  • Logističke etikete
  • eCom – elektronska razmena podataka
  • GDSN – globalna sinhronizacija podataka
 • Primena GS1 standarda (sektori / poslovi)
 • Sledljivost
 • Prednosti primene                                     

Predavači:    Miroslav Ilić, direktor GS1 Srbija
Branislava Mitić, vođa tima za GS1 identifikaciju

 

Za sve učesnika skupa pripremljen je stručni materijal. Predavanje se održava bez kotizacije.

Zbog ograničenog broja mesta, molimo Vas da svoje prisustvo potvrdite Milijani Tomanović  na telefon 011/2641-355 lok. 149 ili putem e-maila   [email protected]

Leave a Reply