Događaji

HP obeležio međunarodni ICT dan devojčica

Kompanija HP obeležila je “Međunarodni dan devojčica u informaciono-komunikacionim tehnologijama (IKT)”. Dan devojčica se u svetu već duži niz godina obeležava kao dan kada devojčice imaju priliku da posete uspešne firme, a poseban fokus se stavlja na zanimanja koja se tradicionalno više pripisuju muškarcima.

HP je organizovao upoznavanje devojčica sa svakodnevnim poslovima i iskustvima žena zaposlenih u HP-u, a sve sa ciljem povećanja interesovanja i učešća devojčica u IKT-u.

„Mojim koleginicama i meni, a sigurna sam i svim mojim kolegama, je izuzetno drago što imamo priliku da podržimo i učestvujemo u ovom danu. Upravo je HP odličan primer da su žene prisutne u razlitčitim domenima u IT sektoru, kako u našoj zemlji tako i u okruženju.“ izjavila je Irena Cvetić, Enterprise Service Country Manager i dodala “naša kompanija pruža jednaka prava svima, bez obzira na pol, prolazimo kroz edukaciju o poštovanju i uvažavanju različitosti i svi zaposleni dobijaju jednaku priliku da se usavršavaju, menjaju poslove u zavisnosti od afiniteta i iskustva i profesionalno napreduju”

„Međunarodni dan devojčica u IKT-u“ je ustanovljen na nivou Ujedinjenih nacija i obeležava se svake godine poslednjeg četvrtka u aprilu sa ciljem promovisanja rodne ravnopravnosti, te osnaživanja devojčica, devojaka i žena kroz jednake mogućnosti pristupa i učešća u informaciono-komunikacionim tehnologijama.

Leave a Reply