Događaji

HP održao konferenciju o konvergentnoj infrastrukturi

Kompanija HP je juče na konferenciji posvećenoj konvergentnoj infrastrukturi svojim korisnicima predstavila modele pomoću kojih mogu da integrišu servere, mrežu i storidže u jedinstvenu konvergentnu infrastrukturu. HP-ova konvergentna infrastruktura donosi novi nivo jednostavnosti, integracije i automatizacije kroz IT okruženje koje je u sinergiji sa poslovnim potrebama. To korisnicima omogućava da brže ostvare prihode, da smanje troškove nabavke i implementacije, da brže i fleksibilnije reaguju na poslovne promene i da smanje rizike.

Direktor HP-a u Srbiji, Miloš Đurković je u uvodnom delu govorio o HP strategiji za razvoj modernih preduzeća, Instant-On Enterprise i naveo da „Ukoliko neka kompanija želi da bude konkurentna u doba Instant-On Entreprise koncepta, njoj je potrebna IT infrastruktura koja omogućava agilno i brzo pokretanje usluga uz smanjivanje troškova kao što je HP-ova konvergentna onfrastruktura.“

Konvergentna infrastruktura omogućava da se skrati vreme do ostvarivanja poslovnih vrednosti. To se postiže primenom vrhunskih tehnologija projektovanih za konvergentni rad, kao i sistemskim pristupom koji postojeće krute tehnološke silose pretvara u prilagodljive rezervoare resursa koje mogu koristiti brojne aplikacije i kojima se upravlja kao uslugom. Ovo kompanijama omogućava da povećaju brzinu i agilnost IT okruženja, da resurse preusmere s operativnih poslova na inovacije, kao i da se na bolji način usklade s rastućim zahtevima svog poslovanja.

Govoreći o HP IT transformaciji Ana Radošević, menadžer za servere, storidže i mrežna rešenja za velike poslovne sisteme je izjavila „Da su efekti transformacije unutar HP-a vidljivi na više planova od kojih su najuočljivije uštede – troškovi su smanjeni, a resursi svedeni na optimalnu meru. Umesto na 1200 projekata HP sada radi na oko 500, broj korišćenih aplikacija je smanjen sa 4000 na 1500, dok je broj centara za obradu podataka u HP-u drastično smanjen i to sa 85 na svega 6 čime je ostvarena ušteda koja se kreće između 2 i 4 odsto ukupnih prihoda na godišnjem nivou (godišnji prihod HP-a je oko 150 milijardi dolara). Pored ovog HP je uspeo da preokrene odnos ulaganja u inovacije i održavanje, pa se sada oko 80 odsto ulaže u razvoj, a samo 20 odsto u održavanje. Osnovni cilj svih ovih promena je da IT postane motor razvoja, a tome u mnogome doprinosi HP konvergentna infrastruktura.“

Vodeće svetske kompanije u svojim industrijama su krenule HP-ovim stopama oko transformacije svog poslovanja, među kojima su BMW, Shell, DreamWorks itd.

Leave a Reply