Događaji

HP pokreće program obuke vezane za konvergentnu infrastrukturu

Kompanija HP predstavlja prvi program obuke i sertifikacije vezan za konvergentnu infrastrukturu. Ovaj program će obuhvatiti kompletno korporativno IT okruženje – od umrežavanja i storidža, preko servera i softvera, do štampanja i personalnih sistema.

Kroz HP ExpertONE program IT profesionalci mogu naučiti proverene metode za brzu transformaciju zatvorenih okruženja u otvorene, agilne mreže i računske centre bazirane na HP-ovoj konvergentnoj infrastrukturi. Istovremeno mogu steći veštine neophodne da se projektuje, implementira i upravlja tehnologijom širom preduzeća, što može predstavljati i pripremu za naredni korak u njihovim karijerama.

Na konferenciji Interop u Njujorku predstavljene su i nove HP-ove usluge za planiranje i migraciju na mrežu zasnovanu na otvorenim standardima. Zahvaljujući tim uslugama korisnici mogu okruženja vezana za rešenja jednog proizvođača zameniti mrežnom infrastrukturom s raznorodnom opremom. Nova generacija mreža omogućava da se aplikacije pokreću u roku od par minuta umesto za nekoliko dana, kao i da se ukupni troškovi snize i do 66 odsto.

“Organizacije prelaze sa više zatvorenih, kompleksnih i skupih tehnoloških silosa, na otvorenu i efikasnu konvergentnu infrastrukturu kojom se lako upravlja”, rekla je Susan Underhill, potpredsednica HP-ovog odeljenja Globalna sertifikacija i obuka. “HP ExpertONE program predstavlja podršku za mrežu i računski centar budućnosti tako što omogućava razvoj zaposlenih koji imaju sveobuhvatne tehnološke veštine i poslovne sposobnosti.”

HP ExpertONE

HP ExpertONE je prvi program za obuku IT profesionalaca za projektovanje, pokretanje i upravljanje otvorenim mrežama i konvergentnom infrastrukturom. Veštine koje će steći omogućiće IT profesionalcima da unaprede poslovnu agilnost, smanje neophodno održavanje i snize troškove IT okruženja.

Ovaj program se odnosi na okruženja s uređajima različitih proizvođača, tako da kompanije mogu da iskoriste najbolje tehnologije za njihove specifične potrebe. Rezultat toga je da preduzeća mogu manje resursa posvetiti održavanju, a više ulagati u inovacije koje donose rast.

Pored toga, HP ExpertONE programi ubrzane obuke prihvataju sertifikate koje korisnici već imaju za mreže vezane za jednog proizvođača. To IT profesionalcima omogućava da prošire svoje znanje kroz ubrzani ciklus obuke radi pripreme otvorenog mrežnog okruženja i računskog centra. HP ExpertONE kursevi mogu se slušati preko interneta, kroz njih se može prolaziti samostalno ili u jednom od preko 150 priznatih centara za obuku i akademskih institucija širom sveta.

ExpertONE obuka omogućava inženjerima i prodavcima iz HP-ovih partnerskih kompanija da za samo jedan dan steknu neophodna znanja vezana za konvergentnu infrastrukturu. Tako će doći u priliku da iskoriste nove šanse za povećanje prihoda.

“Kompanije više ne mogu da priušte da njihova IT okruženja funkcionišu u silosima – i to ne samo zbog troškova, već i zbog performansi. Zato vidimo sve veće okretanje konvergenciji tehnologija u računskom centru”, rekao je David Foote, generalni direktor i direktor istraživanja, Foote Research Group. “U programima obuke postojala je praznina vezana za konvergentne veštine: previše programa sertifikacije je još uvek fokusirano na određene serverske, storidž ili mrežne tehnologije.”

“HP ExpertONE program je pokušaj da se ta praznina popuni ponudom obuke koja obuhvata sve delove konvergentnog poslovnog računskog centra: od projektovanja, do održavanja”, nastavlja Foote. “Iz perspektive sticanja veština, to je gde je smer u kojem je krenula većina IT organizacija. I očajnički im je potrebna pomoć da tamo stignu.”

HP mrežna sertifikacija

HP ExpertONE mrežna sertifikacija omogućava IT profesionalcima da steknu znanje neophodno za pokretanje i upravljanje novom generacijom mreža koje su osnova računskih centara budućnosti. Ova sertifikacija obuhvata strategije s uređajima više proizvođača, što IT profesionalcima omogućava da prave i održavanju mrežnu arhitekturu zasnovanu na priznatim standardima. Mrežna sertifikacija se može steći brže, u zavisnosti od postojećih sertifikata, a vreme obuke se može skratiti i do 77 odsto.

Master ASE sertifikacija za arhitektu konvergentne infrastrukture

Nova ExpertONE Master Accredited Systems Engineer (M/ASE) obuka i sertifikacija za arhitektu konvergentne infrastrukture pruža napredne veštine neophodne za projektovanje i upravljanje konvergentnom infrastrukturom. Kombinujući poslovne procese, što obuhvata analizuju povraćaja investicija, i tehnološke komponente u jedan program obuke obezbeđuje da M/ASE inženjeri u potpunosti razumeju tehnološku i poslovnu vrednost konvergentne infrastrukture.

Usluge za planiranje i migraciju na mrežu zasnovanu na otvorenim standardima

Nove HP-ove usluge za planiranje i migraciju na mrežu zasnovanu na otvorenim standardima, koje nudi HP-ovo odeljenje za tehnološke usluge, omogućava preduzećima da planiraju, prate i ubrzavaju proces migracije sa zatvorenog tehnološkog silosa na otvorenu mrežnu infrastrukturu. Ove konsultantske usluge baziraju se na preko 40 godina iskustva sa mrežnom opremom različitih proizvođača, na proverenim metodama i sertifikovanom upravljanju projektima, što omogućava korisnicima da zaštite svoje investicije i da tehnologiju iskoriste za postizanje poslovnih ciljeva.

Povezivanje HP-ovih korisnika

IT profesionalcima sa HP ExpertONE sertifikatima biće omogućeno da se besplatno učlane u Connectzajednicu IT profesionalaca koji koriste HP-ove proizvode i usluge.

Pored novog HP ExpertONE programa, kompanija je na konferenciji Interop u Njujorku demonstrirala konvergentnu infrastrukturu i cloud computing rešenja. Za više informacija o HP ExpertONE programima posetite www.hp.com/go/expertone.

Leave a Reply