Događaji

I kompanija Smart na Sinergiji 09

Ovogodišnji najveći Microsoft skup na domaćem terenu – Sinergiji 09, kompanija Smart je učestvovala kao Zlatni sponzor skupa.

Pored učešća na EXPO delu, prisustvo je zabeleženo i kroz niz predavanja i radionica koje su održali Smart-ovi eksperti. U programu predavanja Sinergije 09 su se našla sledeća stručna predavanja:

  • SharePoint 2007 Search – gde je Bojan Buhač, Senior Expert Smarta, predstavio kvalitetno rešenje koje će uštedeti vreme provedeno u uspešnom pretraživanju podataka. Ovo interesantno predavanje je dobilo na značaju kada se uzme u obzir da se u proseku utroši 3,5 radnih sati nedeljno za pretragu.
  • Migracija na Windows Server 2008 i Hyper-v tehnologije – Marko Kolak, takođe Senior Expert Smarta, je demistifikovao prelazak sa Windows 2003 domena na Windows 2008 domen. Takođe je kroz praktične savete objasnio na šta treba obratiti pažnju, koji su to ključni koraci i gde se kriju zamke za administratore sistema. Predstavio je i Hyper-V tehnologiju za virtuelizaciju i to realnih servera i njihovih servisa. Kao gost predavanja gdin Aleksandar Ješić, vodeći IT inženjer za razvoj u kompaniju Panonske TE-TO je predstavio studiju slučaja sprovođenja migracije u kompaniji Panonske TE-TO, Novi Sad.
  • Kao završnu reč Bojan Buhač, je održao predavanje SharePoint Server 2007 u korporativnom okruženju.Na predavanju namenjenom javnim preduzećima, predstavio je praktične primere primene SharePoint-a i način kako treba voditi projekte implementacije kod njih.

Pored učešća na predavanjima Smartovi Experti su pripremili i održali tri veoma posećene Microsoft Next Wave Hands On Laps radionice, koje su odžane i tokom Business i tokom Info dana Sinergije 09:

  • HOL Windows Server 2008 R2 and Windows 7 – Ovaj HOL je obuhvatio pregršt novina vezanih za Windows 2008 R2 kao što su Windows Right Management, MAP Toolkit, WDS 2010, WAIK i KMS. Takođe su obuhvaćene i novine vezane za klijentski operativni sistem Win7, Search, Federated Search i Aplication Locker.
  • HOL Exchange 2010 RTM and Data Protection Manager 2010 Beta – Na ovim kratkim vežbama polaznicima je predstavljen samo jedan mali deo novih i bogatih setova tehnologija kao i mogućnosti sa Microsoft Exchange 2010 u kombinaciji sa Outlook-om 2010. Sadržaj održanih vežbi: Account Information, Mail tips, Send As’ and ‘Send on Behalf Of’ in OWA, Mailbox Cleanup, Forgotten Attachment detector i Conversation Management
  • HOL Office 2010 Beta and SharePoint 2010 Beta – U okviru održanih vežbi prikazan je nov izgled i nove funkcionalnosti Microsoft tehnologija, s akcentom stavljenim na jednostavnu i efikasnu upotrebu Microsoft Office 2010 proizvoda, olakšano prilagođavanje SharePoint lokacija korporativnom izgledu preduzeća sa bogatim izborom tema.

Na press konferenciji za novinare održane poslednjeg dana Sinergije 09 je predstavljeno rešenje izgrađeno na Microsoft Office SharePoint Server platformi – Smart Elpis 2009 – elektronska pisarnica. Smart Elpis 2009 – elektronska pisarnica je usaglašena sa zakonodavstvom kojim se reguliše kancelarijsko i arhivsko poslovanje i do sada se uspešno primenjuje u 3 velika sistema (Elektrovojvodini, Elektroprivredi Srbije i Elektrodistribuciji).

Upotrebom elektronske pisarnice Smart Elpis korisnicima je omogućena lakša pretraga arhivirane dokumentacije i smanjenje troškova odlaganja i skladištenja velike količine važnih dokumenata. Osnovna namena Smart Elpis rešenja je jednostavan obuhvat dokumentacije koja se prima u pisarnici i arhivi, kao i automatska raspodela i interna dostava u okviru svake organizacije, što pravi znatne uštede u vremenu i troškovima. Od 2009. godine ovo rešenje je i zaštićeno u Zavodu za Intelektualnu svojinu i registrovano kao Trgovačka marka.

Smart je takođe predstavio i svoju zabavnu stranu angažujući animatore koji su se igrali sa posetiocima i koji su zauzvrat dobijali vredne nagrade.

Leave a Reply