Događaji

IBM i KPMG – odgovor na izazove

Kompanija KPMG, jedna od vodećih revizorskih kuća u Srbiji zajedno sa IBM-om, lideromu oblasti informacionih tehnologija, organizovala je stručni skup“IBM i KPMG – Odgovor na izazove” u okviru kojeg su predstavaljena moguća rešenja i odgovori na pritiske tržišne nestabilnosti u oblasti poslovanja i infomaciono-komunikacionih sistema.

Cilj skupa bio je upoznavanje šire javnosti sa mogućnostima i načinima usaglašavanja IT procesa sa poslovnim ciljevima kompanija, kao i sa mogućim rešenjima kriznih situacija u IT poslovanju koje predstavljaju posledice promena na tržištu.

U okviru ovog skupa, predstavnici vodećih domaćih kompanija, KPMG i IBM, istakli su važnost usaglašavanja IT procesa sa poslovanjem kompanija, kako bi se izborile sa oštrom konkurencijom koja vlada na svetskom tržištu.

Predstavljeni su različiti načini i rešenja za unapređenje IT procesa kao i mogućnosti prevencije i upravljanja kriznim situacijama prouzrokovanim tržišnim promenama. Diskutovano je o principima etičkog hakovanja (testiranje ranjivosti IT sistema korišćenjem posebnih alata) kao i standardima zaštite podataka u oblasti sistema platnih kartica.

Leave a Reply