Događaji

IDC najavljuje treću Cloud Computing konferenciju

IDC Adriatics danas je najavila organizaciju 3. Cloud Computing konferencije koju će u saradnji sa svojim partnerima održati 24. i 25. novembra ove godine u zagrebačkom hotelu Antunović. Prvi dan konferencije posvećen je novom modelu isporuke IT usluga i novoj paradigmi računarstva, dok je za drugi dan predviđena radionica.

IDC Adriatics kao inicijator promovisanja teme Cloud computinga kroz prve dve konferencije dao je fokus na upoznavanje sa tehnološkim pretpostavkama i ekonomskim rezonima nastajanja, odnosno pojmovima i definicijama CLOUD usluga. Ovogodišnja konferencija će dati sasvim konkretan pregled recentne i rastuće CLOUD ponude u zemlji.

Reč je o predstavljanju sistem integratorskih usluga kroz projektiranje i instalacije infrastrukture i rešenja namenjenih za pružanje javnih i privatnih CLOUD usluga. Konferencija će obuhvatiti i teme poput Cloud aplikacija, konkretno ERP, CRM, aplikacija za kancelarijsko poslovanje i kolaboraciju, aplikacija po nišama i brojne druge. I kao novost na konferenciji će se biti predstavljene infrastukturne Cloud usluge – processing, storage i hosting.

Višegodišnja uspješna saradnja sa vodećim iz ICT industrije nastavlja se i na 3. Cloud computing konferenciji te će partneri HP, IBM, Microsoft, S&T i SPAN izložiti svoja promišljanja i predstaviti CLOUD rešenja, trendove i novitete. Kao i dosadašnjih godina očekuje se više od 200 učesnika na konferenciji.

Konferenciju će obeležiti predstavljanje prvog hrvatskog istraživanja tržišta Cloud usluga. Naime, IDC Adriatics, kao svojevrsni nezavisni “treći stub”, pozicioniran između ponude i korisnika, predstaviće rezultate postojećih Cloud usluga sa ocenom obima i osobina tog tržišta za prošlu i ovu godinu kao i srednjoročne prognoze rasta te naravno i globalne Cloud kvantifikacije.

Za drugi dan, 25. novembra predviđena je IDC Cloud Computing radionica, koja će se baviti tehnološkim i tržišnim izazovima oblaka, a vodiće je Sven Marušić iz kompanije InfoCumulus.

Leave a Reply