Događaji

IEEE: Budućnost energetike u Beogradu

U Beogradu je, uz podršku Elektrotehničkog fakulteta i IEEE Sekcije Srbije i Crne Gore, podružnice Internacionalne organizacije elektroinženjera – IEEE, održana dvodnevna konferencija na temu nove generacije pametnih merenja – Next Generation Smart Metering Conference, na kojoj su predstavljena najnovija dostignuća komunikacijskih tehnologija za potrebe razvoja i praćenja u oblasti elektroenergetskih sistema.

Na ovoj konferenciji koju je otvorio profesor dr Aleksandar Nešković, prodekan za finansije Elektrotehničkog fakulteta, predavanja su održali svetski poznati stručnjaci, poput Prof. Gerda Bumilera, sa Univerziteta primenjenih nauka u Botrupu, u Nemačkoj, kao i predstavnici vodećih svetskih kompanija iz ove oblasti, koji su predstavili najnovija rešenja i preneli iskustva sa raznih tržišta, kako razvijenih tako i onih u razvoju.

ieee

Profesor dr Aleksandar Nešković, u svojoj uvodnoj reči naglasio je značaj održavanja skupa posvećenog savremenim trendovima u razvoju i upravljaju elektroenergetskom mrežom, i potrebi Elektrotehničkog fakulteta da prati dešavanja iz ove oblasti s obzirom na kvalitetne kadrove koje gaji već decenijama. O situaciji kod nas, ali i budućim planovima i pravcima razvoja u EPS-u, govorio je gospodin Velimir Šoškic, zamenik direktora sekcije IT EPS-a.

Predsednica IEEE Sekcije za Srbiju i Crnu Goru, profesor dr Nataša Nešković, ovom prilikom izjavila je da će simbioza Elektrotehničkog fakulteta, Elektroprivrede i velikih stranih kompanija u ovoj oblasti predstavljati dobitnu kombinaciju koja će izvršiti revitalizaciju i reorganizaciju ove veoma važne privredne grane.

Pored pametnih telefona ili pametnih kućnih aparata, u svetu su u velikoj ekspanziji i sistemi za takozvano pametno merenje/smart metering u oblasti elektroenergetskih sistema što može da omogući potrošačima, kojima će biti implementirana „pametna brojila“, aktivniju ulogu na tržištu struje i u okviru izbora distributivnih mreža.

Leave a Reply