Događaji

INFO dan o Programu podrške razvoju politike informaciono-komunikacionih tehnologija

Svi evropski programi traže koordinaciju više partnera, što donosi novi kvalitet, veći nego kad sami nastupate, rekla je ministarka za telekomunikacije i informaciono društvo Jasna Matić privrednicima iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija

Info dan posvećen Pozivu 4 u okviru Programa za podršku sprovođenjuzakona i strategija u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija (CIP-ICP PSP), koji je organizovalo Ministarstvo za telekomunikacije i informaciono društvo Republike Srbije u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, okupio je brojne privrednike iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija (ICT). Radi se o jednom od tri dela Okvirnog programa za konkurentnost i inovativnost Evropske unije (CIP), kojitraje od 2007. do 2013. godine.

Program omogućava i srpskim preduzećima da u konzorcijumu sa drugim evropskim firmama konkurišu za sredstva iz budžeta Programa, koja ukupno iznose približno 750 miliona evra. Učestvovanje u Programu predstavlja mogućnost za naše kompanije da dobiju bespovratna sredstva za realizaciju svojih projekatai odličnu priliku da kompanije iz Srbije ostvare saradnju sa evropskim firmama.

Otvarajući Info dan, fokusiran na predstavljanje Radnog programa za 2010. godinu, kao i na procedure prijavljivanja, načine finansiranja i pronalaženja partnera, ministar za telekomunikacije i informaciono društvo Jasna Matić je istakla važnost da domaće kompanije učestvuju u programa koji traže kooridnaciju nekoliko partnera iz različitih zemalja za nastup ne samo na evropskom već i na globalnom tržištu, koje je „arena konkurentnosti i saradnje“.

Stefan Paskal, savetnik za međunarodnu saradnju i generalni direktor za informaciono društvo i medije Evropske komisije, rekao je da inicjativa za 2010. iz Okvirnog programa za konkurentnost i inovativnost Evropske unije (CIP) veliki značaj pridaje ICT sektoru, jer je njegovo učešće u BDP Evropske unije sa četiri odsto iz 90-ih godina prošlog veka do danas naraslo na 8 odsto.

Na osnovu sporazuma sa Evropskom komisijom iz 2008. godine, Ministarstvo za ekonomiju i regionalni razvoj Republike Srbije je nacionalni kooridnator za CIP, rekao je državni sekretar tog ministarstva Dejan Jovanović. Srbiji su već odobrena dva projekta (jedan u vezi sa praćenjem zadruga u Srbiji i drugi vezan za zaštitu životne sredine u MSP), ali još 14 projekata čeka na odobrenje. Za sve njih, kao i za Program predstavljen na Info danu, privrednicima je na raspolaganju podrška javnih institucija, kao što su Agencija za razvoj preduzetništva, SIEPA, univerziteti u Novom Sadu i Nišu, Institut Mihajlo Pupin, i tri posmatrača: Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja, Kancelarija za pridruživanje EU i Privredna komora Srbije, rekao je Jovanović.

Međutim, dosadašnje učešće srpskih preduzeća u EU fondovima je zabrinjavajuće malo, usled slabe informisanosti privrednika, neobučenosti za izradu predloga projekata i nemogućnosti pronalaženja partnera potrebnih za apliciranje, rekla je Jelena Jovanović, sekretar Udruženja informatičke delatnosti PKS. Da bi se to promenilo, komorski sistem Srbije je tokom prethodnih šest meseci osnovao regionalnekancelarijeu okviru privrednih komora u gradovima – univerzitetskim centrima: Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu, koje ćeu saradnji sa Ministarstvom za nauku i tehnološki razvoj,pružatiusluge podrške preduzećima prilikom apliciranja za EU fondove.

U dve sesije Info dana u PKS privrednici su imali prilike da se, u razgovoru sa predstavnicima Evropske komisije i srpskih ministarstava za ekonomiju i regionali razvoj i telekomunikacije i informaciono društvo, upoznaju sa detaljima Programa, finansijskim instrumentima i procedurama apliciranja.

Leave a Reply