Događaji

INFOFEST 2010 sa sloganom “Da se bolje vidi”

Organizator INFOFEST-a 2010 je odlučio da slogan ovogodišnjeg Festivala  bude „Da se bolje vidi“. Ova poruka poziva na jasnije deklarisanje pozitivnih rezultata koje ICT donosi u svakodnevnom životu građana. Naime, složene i preterano komplikovane priče o mogućnostima informacionih i komunikacionih tehnologija moraju se pragmatizovati konkretnim i vidljivim rezultatima. Samo tako se može povratiti entuzijazam javnosti u iščekivanju konačnog modela informacionog društva.

Beogradski NPS prvi put na Festivalu, a potvrđeno učešće MDS-a

Još jedna ugledna međunarodna IT kompanija sa zavidnim tržišnim renomeom, ove godine, prvi put će nastupiti u zvaničnom festivalskom programu. Radi se firmi NPS koja je prepoznata kao implementator efikasnih poslovnih rešenja. NPS je svrstan u ekskluzivne učesnike INFOFEST-a 2010.

Beogradski MDS informatički inženjering koji se, već više od trideset godina uspešno bavi projektovanjem i realizacijom telekomunikacionih mreža i sistema, potvrdio je da će, u ekskluzivnom statusu, učestvovati na INFOFEST-u 2010. Stručnjaci MDS-a održaće u Kongresnoj sali „Avale“ i prezentaciju najzanimljivijih projekata.

Leave a Reply