Događaji · E-servisi

Informacije na dlanu: Bankarstvo 2.0

Koliko je važno ostvariti konkurentsku prednost u ponudi svojih proizvoda poslovni ljudi u bankama već znaju, a za nove načine koji će im olakšati da tu prednost i zadrže pobrinula se Saga, sistem integratorska kuća koja je za potrebe savremenog bankarstva uspela da pronađe najefektnija rešenja. Svoje ideje predstavila je početkom aprila u beogradskom hotelu Hyatt Regency Belgrade na skupu pod nazivom Bankarstvo 2.0.

Ugostivši direktore iz najvećih banaka Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, Saga je demonstrirala unapređenu verziju elektronskog bankarstva. Povećana brzina, sigurnost i
stabilnost sistema, kao i znatno smanjeni troškovi održavanja samo su neke od prednosti nove verzije ovog već postojećeg vida poslovanja. Prilagodivši svoje proizvode današnjim bankarskim potrebama, Saga je predstavila i nekoliko pratećih funkcionalnosti: nekadašnji call centar zamenjuje ponudom kontakt centra kao proaktivnog rešenja za komunikaciju između operatera i klijenta.

Posebna pažnja posvećena je Online Campaign Manageru, kao potpuno inovativnom načinu prodaje, osmišljenom da prati potrebe korisnika prijavljenih na sistem, čime se bankama nudi najefikasniji način da saznaju kakva ponuda ima najveću mogućnost prihvatanja od stane klijenata jer sistem sam vrši segmentaciju i profilisanje. Takođe, predstavljen je i ViewOnCash tj. „savetnik za upravljanje ličnim troškovima“.

U saradnji sa kompanijom Loxon Solutions na skupu je prikazan softver za osiguranje rizika poslovanja banaka, koji sa Business Intelligence i Data Warehouse alatima koje Saga nudi, daje skup standarda koje je Narodna banka Srbije propisala kao obavezu za sve banke do kraja 2010. godine.NBS

Gosti su imali priliku da se tokom pauza između predavanja u demo okruženju bolje upoznaju sa svim novitetima o kojima je bilo reči.

Prezentacije i brošure sa predavanja se mogu preuzeti sa linkova ispod.

Prezentacije:

01 – eBanking 2.0

02 – Online Campaign Manager

03 – ViewOnCash

04 – Kontakt centri u bankama

05 – Basel II

06 – Data Warehouse i integracija podataka, ERP

Brošure:

01 – Kontakt centar

02 – eBanking

03 – ViewOnCash

04 – Online Campaign Manager

05 – Hoeanedo ViewOnCash

06 – eBanking Product Sheet

07 – Security assessment

08 – Aplikacija za elektronsko bankarstvo potpisivanje dokumenata

09 – Spisak funkcionalnosti eBankinga

10 – FTM

11 – Starion – Bankarstvo

Leave a Reply