inspire
Događaji · E-servisi

INSPIRE konferencija 2013

Ovogodišnju konferenciju pod nazivom “Zelena renesansa” organizovali su Evropska komisija – Udruženi istraživački centar (Join Research Centre – JRC), Italijansko Ministarstvo životne sredine, zemljišta i mora i ISPRA (Italijanski nacionalni institut za istraživanje i zaštitu životne sredine).

Sedma INSPIRE konferencija održana je u periodu od 23. do 27. juna 2013. godine u Firenci.

inspire

Osnovni cilj konferencije je pregled napretka INSPIRE implementacije, razmena stavova i iskustava, izazova i potreba, radi identifikovanja mogućnosti doprinosa društvenom razvoju. Konferenciji je prisustvovalo preko 600 predstavnika iz evropskih nacionalnih institucija, privatnog sektora i drugih učesnika iz van-evropskih zemalja.

Konferencija je organizovana kroz plenarne, paralelne i poster sesije, kao i radionice, pri čemu je ukupno održano je oko 200 prezentacija, 38 radionica i predstavljena su 56 rada u poster sesiji.

Plenarne sesije posvećene su temama: životna sredina i e-uprava, razvoj kapaciteta, inovacije i umrežavanje. Veliku pažnju privukla je sesija o ulozi srednjih i malih preduzeće u izgradnji evropskog SDI, kroz omogućavanje inovacija na osnovu otvorenog pristupa geoinformacijama. Tokom paralelnih sesija razmatrana su aktuelna pitanja INSPIRE implementacije kroz teme: regionalna implementacija, specifikacije podataka, mrežni servisi, geoportali, tematske aplikacije, preko granična saradnja, GMES projekat, povratak investicija, povezivanje i otvoren pristup podacima.

Republički geodetski zavod u saradnji sa IGN France International prezentovao je temu “Status u srpskom geo-sektoru” u okviru sesije “Proširenje i integracije” posvećenoj zemljama koje nisu članice Evropske unije. Prezentovane su trenutne aktivnosti na uspostavljanju NIGP-a kao i proizvodi i servisi iz IGIS projekta.

Učesnici konferencije su izneli nacionalna iskustva i istakli izazove koje treba rešiti u cilju šire INSPIRE implementacije. Naglašeno je da se značajno povećava dostupnost podataka preko servisa, kao i preko granična saradnja u primeni geoinformacija. Diskutovano je o jasno izraženom trendu da podaci budu javno dostupni kroz “Open Data” politiku razmene podataka, što s druge strane otvara pitanje održivog biznis modela za održavanje geopodataka i servisa.

Prioritetni zadatak celokupne evropske geo-zajednice je puna operativnost INSPIRE principa u praksi kroz izgradnju i nadogradnju infrastrukture podataka o prostoru. Posebno je istaknuta potreba za uvažavanjem stanovišta korisnika geoinformacija kroz promenu dosadašnje pozicije snabdevača podataka ka korisnički orijentisanom delovanju u cilju zadovoljenja zahteva korisnika.

Leave a Reply