Događaji

INSPIRE konferencija 2014

Osma INSPIRE konferencija održana je u periodu od 16. do 20. juna 2014. godine u Alborgu – Kraljevina Danska.

INSPIRE direktiva stupila je na snagu u maju 2007. godine sa ciljem uspostavljanja infrastrukture geoprostornih podataka u Evropi. Direktiva se odnosi na 34 teme prostornih podataka, koje su tehnički detaljno opisane kroz implementaciona pravila.

Tradicionalno, godišnja INSPIRE konferencija održava se u cilju pregleda napretka INSPIRE implementacije, razmena iskustava i dobrih primera implementacije iz pojedinih zemalja odnosno regiona, sagledavanja doprinosa u očuvanju životne sredine, veze sa e upravom i opštim društvenim razvojem. Konferenciji je prisustvovao veliki broj predstavnika iz evropskih nacionalnih institucija, privatnog sektora, kao i učesnika iz van-evropskih zemalja.

inspire

Konferencija je organizovana kroz plenarne, paralelne i poster sesije, kao i radionice.

Plenarne sesije bile su posvećene INSPIRE kao alatu koji za dobro upravljanje i kvalitetnije donošenje odluka, procenama kako INSPIRE doprinosi politikama zaštite i očuvanja životne sredine u Evropi ali povezivanje sa drugim politikama koje utiču na društvo i ekonomiju. Takođe govorilo se i o INSPIRE na raskrsnici koji u zemljama članicama sada polako ulazi u srednjoročni period implementacije, što predstavlja odličan period za preliminarni izveštaj o dosadašnjem razvoju. INSPIRE je takođe jedinstven u svom nastojanju da razvije harmonizovane prostorne podatke i servise. Doslednom implementacijom tehničkih specifikacija gradi se platforma na kojoj se mogu razviti jedinstvene e usluge na jedinstvenom evropskom tržištu. Na uvodnoj planarnoj sesiji govorili su Mr. Henrik Studsgaard, generalni sekretar ministarstva životne sredine Kraljevine Danske, Mr Aurel Ciobanu-Dordea, direktor uprave za životnu sredinu u evropskoj komisiji i Mr Ivan DeLoatch izvršni direktor federalne komisije.

Kroz paralelne sesije diskutovalo se o temama kao što su: lepša INSPIRE strana (radimo zajedno, učimo zajedno), INSPIRE harmonija podataka, INSPIRE zaštita imovine i ljudi, transformacija podataka, zakonski okviri, pristup podacima i ugovori, INSPIRE modelovanje i modeli, kartiranje statistika i podaci, pronalaženje i razmena podataka, INSPIRE budućnost, polise i tehnologija, priče iz implementacije – progres i perspektive, priče iz implementacije – od plana do realizacije, primena INSPIRE u urbanizmu i prostornom planiranju, kvalitet i testiranje – preduzimanje pravih koraka, INSPIRE planiranje i donošenje odluka, INSPIRE povezani i „otvoreni“ podaci, kreiranje i upotreba geoportala, INSPIRE benefiti korišćenja i upotrebe sa aspekta korisnika.

Kroz radionice pokreivene su teme kao: imaplemenacija INSPIRE geoportala, INSPIRE transformacije shema, INSPIRE i interoperabili servisi, INSPIRE trening, geografski podaci i servisi – ivesticije koje se mogu vratiti, kreiranje servisa baziranih na INSPIRE, GML i GML enkoding, osiguranje kvaliteta za Web servise, i druge.

Uz zaključke da je INSPIRE na pravom putu, izvršen je i izbor Lisabona kao domaćina sledeće konferencije.

Leave a Reply