Događaji

Intelove međunarodne obrazovne konferencije 2010

Novi „Intel® Teach – Elements kursevi predstavljeni su na nekoliko lokalnih jezika tokom „Intelove međunarodne obrazovne konferencije 2010” . Intelova međunarodna obrazovna konferencija – Bukurešt, Rumunija, 20. oktobar, 2010. godine – Tokom glavne prezentacije na ovogodišnjoj Intelovoj obrazovnoj konferenciji održanoj u Bukureštu, predstavnici kompanije Intel istakli su načine na koje edukativni sistemi širom Evrope i Bliskog istoka mogu da daju podstrek nastavnicima da usmere učenike da budu ambiciozniji uz pomoć novih tehnologija. Intelova konferencija koja se održava godišnje u različitim zemljama sveta ima za cilj okupljanje stručnjake iz oblasti ICT i obrazovanja kako bi zajedno razmotrili način na koji obrazovni sistemi mogu biti unapređeni korišćenjem tehnologija.

Idući korak napred kada je u pitanju učestvovanje kompanije u oblasti obrazovanja i inovacija, Intel ističe planove za primenu kurseva „Intel® Teach – Elements“ u lokalizovanim, prevedenim verzijama na francuskom, nemačkom, italijankom, portugalskom, rumunskom, ruskom i turskom, čija primena treba da počne u četvrtom kvartalu 2010. godine.

Sa ovim novim Intel® Teach kursevima, u mogućnosti smo da usmerimo svoju strategiju ka ispunjavanju očekivanja obrazovnih sistema za kraćim, pravovremenim, interaktivnim online sadržajem“, izjavio je Deni Arati, evropski menadžer za oblast obrazovanja u kompaniji Intel.

Kursevi „Intel® Teach – Elements“ predstavljaju komplet vrlo interesantnih, kratkih i sveobuhvatnih kurseva namenjenih nastavnicima, koji nude detaljniji uvid u koncepte modernog učenja, kao što su učenje zasnovano na projektima, pristup veštinama 21. veka ili upotreba Web 2.0 alatki. Neke od prednosti ovih online kurseva su brz profesionalni razvoj zauzetih nastavnika, mogućnost da se kursevi održavaju online ili po principu jedan-na-jedan i sadržaj lak za upotrebu. Prvi kurs, Pristupi zasnovani na projektu (Project-based approaches), posvećen je unapređivanju načina na koji nastavnici primenjuju i razumeju učenje zasnovano na projektu u modernim učionicama. Kurs poseduje 5 modula, od objašnjenja šta projekat znači do odgovarajućeg planiranja, napretka i praćenja prilagođenog potrebama učenika.

Intel planira da proširi listu lokalizovanih verzija kurseva „Intel® Teach Elements Project-Based Approaches” u Evropi, uključujući  i države  centralne i  istočne Evrope. „Budući da se centralna i istočna Evropa uspešno kreće napred kada je u pitanju globalna konkurentnost, od presudne je važnosti da njihovi obrazovni sistemi opravdaju očekivanja današnjice i budućnosti“, izjavio je Deni Arati na Intelovoj međunarodnoj obrazovnoj konferenciji 2010.

Konferencija je održana po sedni put, a prvi put u jednoj od zemalja centralne i istočne Evrope. Događaj je okupio državne službenike, uticajne ljude, stručnjake iz oblasti obrazovanja i nastavnike koji su razgovarali na temu važnosti koju poseduje tehnologija kada je u pitanju obrazovanje u ekonomijama zasnovanim na znanju i načinima unapređivanja obrazovnih sistema uz pomoć tehnologije.

Leave a Reply