Događaji

Internet dijalog Srbije

Uprava za digitalnu agendu, DIPLO fondacija i Registar nacionalnog Internet domena Srbije organizuju konferenciju „Internet dijalog Srbije“, u četvrtak 19. aprila 2012. godine u 10 časova, u Klubuposlanika, Velika sala (Tolstojeva 2) u Beogradu.

Internet dijalog Srbije #IDS je inicijativa, nalik na slične evropske i incijative širom sveta, otvorena za neformalne diskusije i razmenu mišljenja između zainteresovanih aktera iz cele Srbije o pitanjima razvoja, upotrebe i upravljanja Internetom.

Ovo je prva konferencija koja se održava, a namera je da se održava svake godine i da zaključci i preporuke, sa ove konferencije, budu osnova za dalji razvoj informacionog društva i internet okruženja u Srbiji, kao i da budu prenesene i doprinesu aktivnom učešću i vidljivosti Srbije među evropskim IKT akterima na EuroDIG-u, koji će se održati ove godine u Stokholmu 14-15. juna. Republika Srbija je bila domaćin prošlogodišnjeg najposećenijeg EuroDIG-a koji je po prvi put održan van EU.

One thought on “Internet dijalog Srbije

  1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

    “Glavne teme ovogodišnjeg događaja su: digitalna agenda u svetu, Evropskoj uniji i Srbiji, pristup Internetu kao pravo, zaštita privatnosti i zaštita dece na Internetu, razvoj elektronske uprave, poslovanja i obrazovanja, zaštita intelektualne svojine, predlozi modela za realizaciju širokopojasnih pristupnih mreža i druge” pise na kraju pitanja “Sta je Internet dijalog Srbije?” (http://www.digitalnaagenda.gov.rs/ids12/). Na dnevnom redu nedostaje najvaznija tema: “Ko ce i kako ce u buducnosti regulisati Internet i internet usluge?”. Ta tema bice verovatno glavna tema na Svetskoj konferenciji o medjunarodnim telekomunikacijama 2012 (WCIT-12) u Dubaiu.

    Jasno je sto su glavni organizatori konferencije UZDA i RNIDS, ali nije jasno sta tu trazi DIPLO(matska) fondacija?

    P. S. – Na konferenciji bi moglo da se razmotri i aktuelno pitanje sluzbene i javne upotrebe naziva ove globalne informaciono-komunikacione mreze; da li je ispravno pisati “Internet” ili “internet”, sa velikim pocetnim slovom “I” ili malim pocetnim slovom “i”?

Leave a Reply