internet-dijalog
Događaji

Internet dijalog Srbije 2013

Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija u saradnji sa Programom Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), EuroDIG-a (Evropskog dijaloga o upravljanju internetom) i Diplo fondacije organizuje konferenciju Internet dijalog Srbije 25. juna 2013. godine u Klubu poslanika, Tolstojeva 2, Beograd.

Drugi Internet dijalog Srbije organizuje se u cilju podizanja svesti o značaju interneta za razvoj Srbije i unapređenja dijaloga između Vlade, regulatornih tela, poslovnog sektora i civilnog društva.

internet-dijalog

Internet dijalog Srbije konferencija je nalik na slične evropske i svetske inicijative, otvorena za neformalne diskusije i razmenu mišljenja između zainteresovanih aktera iz cele Srbije o pitanjima razvoja, upotrebe i upravljanja internetom. Srbija je od samog početka uključena u proces primene tih inicijativa kao osnove za dalji razvoj informacionog društva i interneta.

Učešće na konferenciji vrši se registracijom na [email protected] do 21.06.2013. godine u formi:
Ime i prezime, institucija, naznaka za koju od tri paralelne sesije ste zainteresovni, budući da su mesta za učesnike ograničena.

Okvirna agenda Internet dijaloga Srbije
643.8 KB
210 Preuzimanja
Detaljnije…
NAPOMENA: Registracija elektronskim putem je neohodna kako će UNDP učesnicima koji nisu iz Beograda, snositi troškove puta u visini od dve hiljade dinara isključivo ukoliko su registrovani.

Kontakt za dodatne informacije: Tamara Šević, [email protected]
065/9044095

Leave a Reply