Događaji

ISDOS – e-Governance konferencija

Trinaesta ISDOS – e-Governance konferencija će se održati 6. i 7. oktobra 2009. u Amfiteatru Sava Centra u Beogradu. Na ovom skupu predstaviće se najveći inovatori u ovoj oblasti u javnom i privatnom sektoru, sa svojim zajedničkim projektima i implementiranim tehnologijama.

Ovogodišnja konferencija će uz pregled stanja u oblasti e-Governance-a, strateških dokumenata predstaviti i aktuelne projekte u ovoj oblasti, koji su realizovani u periodu između dve konferencije.

Sa druge strane, na Konferenciji će biti predstavljene najnovije tehnologije i rešenja najvećih sistem inegratora i specijalizovanih ICT kompanija pristutnih u Srbiji iz oblasti: Hardware-a, Komunikacionih platformi, Skladištenja podataka, ERP-a, Document management-a, Elektronskih identifikacionih dokumenata i opreme (Smart kartica, čitača i elektronskih sertifikata), Data centara, Zaštite podataka i drugih usluga koje su sastavni deo svakog e-Governance sistema.

Pozivamo Vas da se pridružite mreži od 2000 ljudi koji su u proteklih 12 godina učestvovali na IS DOS konferenciji i koju čine: predstavnici ministarstava, organa javne uprave i lokalne samouprave (republičkih i gradskih zavoda, agencija, opština, vladinih organizacija i društvenih preduzeća), menadžeri i zaposleni u kompanijama koje se bave planiranjem, razvojem i implementacijom e-Governance sistema i rešenja, menadžeri i zaposleni u telekomunikacionom sektoru, istraživačkom i obrazovnom sektoru, kao i drugi učesnici koji doprinose procesu izgradnje e-Governance-a i mrežne infrastrukture u Srbiji.

Pozivamo kompanije i autore iz državnih organa i istraživačkog okruženja da predstave nove projekte, trendove i presek stanja u ovoj oblasti, kao i da kroz konstruktivnu debatu i razmenu ideja doprinesu boljem razumevanju problema i pronalaženju rešenja u oblasti e-Governance-a u Srbiji.

Radne sesije i društveni događaji daju učesnicima mogućnost za umrežavanje i upoznavanje sa svojim kolegama, ali i šansu da postave pitanja i dobiju odgovore od ljudi koji su u samom vrhu u svojim profesijama.

Leave a Reply