Događaji

Jedinstveni telefonski sistem Elektroprivrede Srbije predstavljen na Cisco Expo 09

Cisco Expo 09 je održan po deveti put, 10. i 11 novembra, u prostorijama hotela Hajat. Skup je otvorio Goran Obradović, generalni direktor Cisco Srbija, najavivši značajno poboljšanje proizvoda i rešenja za kolaboraciju. Kako nove tehnologije koriste sve prednosti ujedinjenih komunikacija, Cisco je fokus ovogodišnje konferencije stavio na:
– budućnosti i razvoju data centara kroz virtuelizaciju i cloud computing,
– naprednoj infrastrukturi koja pruža najviši mogući nivo bezbednosti u poslovanju putem interneta i napredno otkrivanje pretnji,
– ujedinjenom sistemu komunikacije koji obezbeđuje nove načine za saradnju, kao i
– rešenjima za servis provajdere baziranim na prelasku na IP mreže sledeće generacije za postizanje dugoročnog uspeha.

Drugog dana predavanja, preduzeće Saga je imala prezentaciju jedinstvenog telefonskog sistema za potrebe Elektroprivrede Srbije. Prezentaciju je počela Jelena Bukelić, pomoćnik direktora sektora za telekomunikacije iz Sage, predstavivši Cisco Solution Innovation Partner of the Year nagradu, koju je Saga dobila na Ciscovoj godišnjoj globalnoj konferenciji za partnere. Jedan od projekata zbog kojeg je ova nagrada dobijena je bio i jedinstven telefonski sistem Elektroprivrede Srbije, koji može da izdrži opterećenje od 60.000 poziva na sat. Između ostalog, bilo je potrebno obezbediti visoku redundantnost – na nivou „pet devetki“. U toku same realizacije obezbeđen je neometan rad postojeće mreže, ceo sistem je bio u funkciji i tokom migracije sa stare na novu mrežu, bez ijednog minuta prekida u mreži EPS-a.

Ljiljana Čapalija, iz Elektroprivrede Srbije, je napomenula koje su sve predradnje morale da se obave pre same implementacije. Preduslov je bio izgradnja okosnice IP mreže koja se sastoji iz pet „core“ rutera instaliranih na različitim lokacijama. Napravljen je dokument gde su definisani temelji kako za paketnu „core“ mrežu tako i za ostale zahteve koji su se odnosili na telefonsku mrežu i proračun o raspoloživosti sistema. Takođe je definisano da telefonska mreža ima prioritet u odnosu na ostale mrežne sisteme za protok podataka. Na kraju je rekla da je ova mreža osnova za izgradnju i nadogradnju drugih servisa u budućnosti.

Bojana Pavlica, inženjer iz Saginog odeljenja za enterprise rešenja, je nastavila predavanje objasnivši na koji način je Sagin tim inženjera uspešno rešio sve probleme na koje je nailazio i koja su sve rešenja i tehnologije koristila kako bi stvorili jedinstvenu telekomunikacionu mrežu EPS-a. Izgrađeno je novo telefonsko jezgro koje se bazira na IP tehnologiji. Jezgro je obuhvatalo jedan softswitch na centralnoj lokaciji koja se nalazi u Nacionalnom distributivnom centru i drugi na rezervnoj lokaciji. Novi sistem je podrazumevao i veliki broj različitih vrsta centrala (13 IP telefonskih i 6 hibridnih). Saga je zamenila 19 postojećih centrala novim i kroz softswitch, koji predstavlja centralnu tačku sistema, je omogućena komunikacija između bilo koje dve tačke u mreži. Da bi mogli da se obrade svi pozivi u najvećem opterećenju, primenjena je Cisco mega klaster arhitektura sa 18 servera, što je jedinstven sistem u regiji. Redundantnost sistema je 1:2 čime je znatno smanjeno opterećenje. Jedinstven dial plan omogućuje povezivanje više od 50 centrala Elektroprivrede u jedinstven telefonski sistem. Cela komunikaciona mreža se nadgleda kompleksnim Network Management Solution sistemom, koji je zasnovan na integrisanom Cisco Info Centar i Cisco Works rešenju putem kojeg se ima kompletan uvid u rad mreže.

Leave a Reply