Događaji

JobFair 10 – Sajam poslova za studente i diplomce tehničko-tehnoloških fakulteta

JobFair 10 – Kreiraj svoju budućnost!” održaće se1. i 2. novembra 2010. godine u Zgradi tehničkih fakultetau Beogradu, Bulevar kralja Aleksandra 73, po šesti putzaredom, sa ciljem da pomogne sadašnjim i budućimmladim inženjerima da dođu do zaposlenja ili stručnog usavršavanja u okviru svoje struke.

Problem nezaposlenosti i neupućenosti studenata i diplomaca u potencijal naše privrede naveo ječlanove udruženja da, po ugledu na svoje kolege iz inostranstva, organizuju događaj koji će približiti studente,univerzitete i kompanije koje posluju u našoj zemlji. Na taj način „JobFair – Kreiraj svoju budućnost!“ smanjujeproblem „odliva mozgova“ pružajući šansu našim mladim akademcima da stečeno znanje primene u nekoj odkompanija koje uspešno posluju u Srbiji.

Studenti imaju priliku da ostave svoju biografiju u elektronskoj bazi, koja se naknadno distribuirakompanijama učesnicama, ali i da direktno stupe u kontakt sa predstavnicima kompanija tokom dva dana Sajma. Istovremeno, „JobFair“ kompanijama pruža mogućnost da dođu do najkvalitetnijeg kadra koji našazemlja može da ponudi.

Ove godine Sajam će po prvi put imati nacionalni karakter, tako da će i studenti Univerziteta u Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu, imati priliku da posete Sajam, ostave podatke u bazi biografija i predstave se kompanijama.

Uspeh projekta potvrđuje broj kompanija koje su prethodnih godina uzele učešće na sajmu, brojposetilaca i broj ostavljenih podataka u elektronskoj bazi. U „JobFair 09 – Kreiraj svoju budućnost!“ projektuučešće je uzelo 44 kompanije, 3500 biografija je uneto u elektronsku bazu, a 4500 studenata je za dva danaposetilo Sajam. Događaj je bio propraćen od strane 60 medijskih kuća.

Značaj projekta su prepoznali i podržali Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, Privrednakomora Srbije, Univerziteti u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu, kao i dekani svih tehničko-tehnoloških fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Leave a Reply