Događaji

KAKO PRIPREMITI DOBAR ISTRAŽIVAČKO RAZVOJNI PROJEKAT ZA HORIZONT 2020

Akademija za europsko pravo u saradnji sa EuroEdu centrom, Agencijom Infosistem Beograd i BSN Akademijom, organizuje radionicu
KAKO NAPISATI DOBAR ISTRAŽIVAČKO-RAZVOJNI PROJEKAT ZA EU PROGRAM »HORIZONT 2020«?

 

TERMIN
BEOGRAD, 12. novembar 2014, od  09:00 do 17:00 časova;

Konferencijska sala u Hotelu PALACE, Topličin venac 23

 horizont-2020

PRIJAVA ZA  DOGAĐAJ

 

CILJ RADIONICE

Cilj radionice je da se polaznicima prikaže kojim programima Evropska Zajednica dodeljuje finansijska sredstva za sve organizacije i preduzeća koja se bave istraživanjem i razvojem.  U ovoj radionici ovladaćete neophodnim veštinama za pripremu predloga projekta finansiranog sredstvima EZ. Usvojićete neophodna znanja potrebna za kvalitetnu pripremu istraživačko-razvojnih projekata – od definicije ciljeva do planiranja implementacije, budžeta i rezultata projekta.

U ovoj radionici, kroz praktičan rad tokom obuke koristeći primere iz prakse, polaznici će:

  • upoznati programe EZ za istraživačko razvojne projekte i pravila finansiranja
  • ovladati procesom i metodologijom izrade projektnog predloga
  • naučiti da pripreme kvalitetan budžet i da pravilno objasne budžetirane troškove
  • naučiti osnovna pravila projektnog menadžmenta i vođenje projektnog konzorcijuma (partnera na projektu)
  • usvojiti neophodna znanja i iskustva za kvalitetnu pripremu i kasniju realizaciju istraživačko razvojnih projekata

PREDAVAČI

Gosti i

Boško Nektarijević, direktor BSN Akademija Beograd

BBA, MBA,  Izvršni direktor Balkanske Bezbednosne Mreže (BSN).

Diplomirao menadžment u Parizu (99) na poslovnoj školi IFAM. Magistrirao je na Solvay Brussels School of Economics and Management, Univerziteta u Briselu (02) i specijalizaciju završio na Harvard Univerzitetu (06). Takođe je završio i brojne druge edukativne i trening programe na vodećim svetskim centrima izvrsnosti poput Boston Univerziteta, IMPAC-a itd

Radno iskustvo je gradio na različitim projektima Evropske Unije, Evropskog Parlamenta, Vlada Srbije, Makedonije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Evropskog Pokreta, Evropskog Integracionog Fonda, Makedonskog Instituta za Integracije, Cotrugli Business School, Biznis Akademije, ICIP-a, RDTPI i drugih projekata. Iskustvo sa Okvirnim progrmima  (Framework programmes) gradi od FP6 programa, počevši kao mladi istraživač pa ekspert za razvoj FP7 projekata sa preko 50 timova u regionu. Poslednjih deset godina pomaže liderima reformi na Balkanu da unaprede kvalitet projekata, uticaj i rezultate. Dizajnirao je i vodio brojne treninge u Briselu i na Balkanu koje je preko 5000 polaznika ocenilo najvišim ocenama.

 

Ratko Bojović, savetnik za bespovratna sredstva BSN Akademija Beograd

Alenka Orel-Marjanović,direktorica Akademije za europsko pravo

 

 

CILJNA GRUPA

Radionica je namenjena svima koji su zainteresovani za korišćenje sredstava iz fondova EZ za istraživačko-razvojne projekte, a prvenstveno:

ü  Predstavnicima akademskih institucija i istraživačkih ustanova (fakulteti, istraživački instituti, i slično,…)

ü  Predstavnicima privrede koji ulažu u vrhunska istraživanja i razvoj

ü  Predstavnicima različitih institucija

ü  Predstavnicima nevladinih organizacija, poslovnih i strukovnih udruženja

ü  Studentima

PROGRAM 

08:30 09:00 Registracija učesnika

Uvodna reč predstavnika ambasade R Slovenije u Srbiji:

Mogučnosti saradnje Slovenije i Srbije u koriščenju EU fondova  
Uvodna reč predstavnika Privredne komore

Pozdrav organizatora

 

09:15 – 09:40        UVOD – KAKO FUNKCIONIŠU EU PROGRAMI

ü  Upoznavanje sa izazovima i preprekama pred kojima stojimo na putu do EU fondova.

09:40-10:30h        PROGRAM ZA ISTRAŽIVANJE I INOVACIJE HORIZON 2020

Horizon 2020: šta je novo u odnosu na prethodni program FP7?

ü    Logika programa

ü    Glavne novosti u odnosu na prethodne programe i dosadašnja iskustva iz  2014. godine

Koje teme i oblasti će se finansirati iz programa HORIZON 2020?

ü    Oblast Izvrsne nauke i industrijskog vođstva

ü    Teme za preduzeća

ü    Teme vezane uz društvene izazove

 

Smernice za upoznavanje sa programom H2020 i tematskim oblastima u skladu sa potrebama učesnika

 

10:30 – 10:45  Pauza

 

10:45 – 11:45  DIZAJN PROJEKTA – ANALIZA PROJEKTNOG OKRUŽENJA I IZRADA BACKGROUND DOKUMENTA

     Šta sve trebamo pripremiti za projektnu aplikaciju?

ü    Ključne faze u razvoju predloga projekta

ü    Opis projekta: usklađenost sa temom konkursa, koncepti, ciljevi i ambicije

ü    Opis uticaja projekta: predviđeni uticaji, diseminacija, eksploatacija i komunikacija

ü    Opis implementacije projekta: kako pripremiti dobar opis aktivnosti projekta

 

Izrada matrice za projekte u skladu sa kriterijumima evaluatora i pravljenje materijala za projekat. Dobro izrađen background dokument je više od 70% projekta.

 

11:45 – 12:30   Pauza

 

12:30 – 13:15  PRIPREMA ZA UČESTVOVANJE NA KONKURSIMA H2020

ü  Definisanje ciljeva i identifikacija odgovarajućeg konkursa

ü  Radionica: Analiza konkursne dokumentacije

ü   

13:30 – 14:15  TRAŽENJE PARTNERA ZA PROJEKAT I RAZVOJ PROFILA VAŠE ORGANIZACIJE

ü    Kako tražiti partnere

ü    Opis partnera i konzorcijuma

Radionica: Kreiranje profila organizacije; Praktični vodič za pisanje profila

Radionica: Kako privući adekvatnu pažnju partnera; Praktični vodič za sastavljanje konzorcijuma

 

14:15 – 14:30   Pauza

 

14:30 – 15:30  IZVRSNOST U PISANJU PROJEKATA ZA H2020

ü  Filozofija uspešnog pisanja EU projekata;

ü  Kako biti konkurentan; pružanje dokaza;

ü  kako učiniti projekat lakim za čitanje i kako impresionirati evaluatore

 

15:45 – 16:45  Pauza

 

15:45 – 16:45       RADIONICA PROCENA PREDLOGA PROJEKTA

ü    Procena podnetih predloga projekata od strane učesnika

ü    Kako izgleda uspešan, tj. finansiran predlog projekta

ü    Analiza: zašto pojedini projekti padaju, a drugi dobijaju finansijska sredstva

 

16:45 – 17:00 DISKUSIJA

 

KOTIZACIJA I MATERIJALI

ü  Kotizacija: 17.399,00 dinara +20% PDV

ü  Popusti:  5% popust za dva učesnika; za 3 i više 15% popust ili po dogovoru

ü  Kotizacija uključuje: izvođenje seminara, materijale, sertifikat, osveženje i zajednički ručak učesnika.

ü  Materijali za radionicu su u štampanoj i elektronskoj verziji.

ü  Besplatan pristup  internetu.

WEB ADRESA –  PRIJAVA ZA RADIONICU
Elektronska prijava: http://www.euroeducentar.eu  PRIJAVA ZA  DOGAĐAJ

Prijavni list (pečatiran i skeniran) poslati na e-mail adresu:  [email protected]
Putem e-maila:   [email protected]
Prijavu možete poslati  do 11. novembra 2014 .

 

UPLATA
Kotizaciju možete uplatiti na poslovni račun:

250 -1340005305040 – 54 00 12112014

INFOSISTEM Agencija za izdavačku delatnost i ekonomsku propagandu

Sedište firme: Beograd, Mirijevski venac 47

Poreski broj (PIB) : 102959911

Matični broj: 56945024

 

Leave a Reply