Događaji

King ICT-u evropska nagrada za sistem e-obrazovanja Geanium

Sistem za e-obrazovanje Geanium koji je razvila kompanija King ICT dobio je jednu od najuglednijih evropskih nagrada za primenu informacionih tehnologija u obrazovanju “Comenius EduMedia Medaille” za ovu godinu od nemačkog Društva za pedagogiju i informatiku-GPI

Geanium je sistem za interaktivnu hronološku vizualizaciju koji koristi matematičke modele za pore]enje  i vizualizaciju vremenski i prostorno definiranih procesa, te ssitem dinamičkih karata za prikaz događaja. Ssitem se može koristiti za učenje na daljinu (e-learning), izradu interaktivnih obrazovnih e-sadržaja i slično.

U King ICT-u ističu da u konkurenciju za navedenu nagradu ulaze samo proizvodi koji zadovolje testiranje za “pečat kvaliteta”, a ocenjuje ih međunarodni akademski žiri. Proizvodi koji su ispunili kriterijume osvajaju priznanje “pečat kvaliteta”, dok se glavna nagrada dodeljuje samo jednom proizvodu po kategoriji.

Nagrada za Geanium prva je koja je dodeljena nekom proizvodu iz regiona, čime je King ICT, kako navode u toj kompaniji, potvrdio vodeću poziciju na području e-obrazovanja u regiji. Osim glavne nagrade osvojili su i dva “pečata kvaliteta” (za Geanium i za e-sadržaj “Civilizacije: Rim”, napravljen u sistemu).

Leave a Reply