Događaji

Klikni ka Evropi – partnerstvom protiv digitalnog jaza

U Beogradu se danas i sutra održava međunarodna konferencija Klikni ka Evropi: Uključenost u informaciono društvo – nova prilika ili novi jaz na kojoj predstavnici civilnih organizacija, institucija i kompanija u Srbiji imaju priliku da se upoznaju sa nekim od najboljih evropskih praksi u oblasti digitalnog uključivanja građana koje predstavljaju gosti iz Velike Britanije, Španije, Nemačke, Litvanije, Rumunije i Hrvatske kao i akteri iz Srbije.

Dvodnevnu konferenciju, koja je deo projekta Klikni ka Evropi koji sprovodi lokalna nevladina organizacija Međunarodna mreža pomoći (IAN) u partnerstvu sa organizacijom civilnog društva Esplai iz Španije otvorila je Jasna Matić, državna sekretarka za Digitalnu agendu. Ona je ovom prilikom rekla da Srbija ima podršku EU u ovom sektoru kroz sprovođenje programa Digitalne agende Srbije koju koristi kao putokaz za unapređenje informacionog sektora. “Pristup internetu je pristup ekonomskim šansama, mogućnostima obrazovanja i zbog toga je od primarnog značaja,” rekla je gospođa Matić.

Projekat Klikni ka Evropi sprovodi se uz podršku Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji i kompanije Microsoft.

“Danas, svuda u svetu postoji digitalni jaz, ali se u nekim zemljama više nego u drugim, osećaju posledice nejednaknih mogućnosti upotrebe internet tehnologije. To je pokretač društvene marginalizacije 21. veka. Posedovanje e-veština postaje imperativ, jer postoje procene da će se u narednih nekoliko godina za više od 90 odsto poslova zahtevati digitalna pismenost. Microsoft, kao društveno odgovorna kompanija, je u Srbiji, kao i u Evropi, posvećen tome da svim građanima omogući sticanje i razvoj E-veština. Angažovani smo u različitim programima sa Vladom Republike Srbije, nevladinim organizacijama, akademskim institucijama i privrednim sektorom kako bi ih podržali i ohrabrili u obučavanju i razvoju E-veština za što je moguće širi krug ljudi”, rekao je Generalni direktor Majkrosofta Srbija na otvaranju konferencije.

Šefica I sektora operacija Delegacije Evropske unije u Srbiji, Jolanda San Hose, na otvaranju konferencije je naglasila značaj približavanja informaciono-komunikacionih tehnologija ugroženim populacijama u društvu, kao što su stara lica, nezaposleni i marginalizovane grupe, čime bi im se otvorila veća mogućnost za zapošljavanje i bolji kvalitet života. Još jedanput je podsetila na podršku koju Srbija ima od strane EU kao putokaz i oslonac u sprovođenju reformi. Od 2003. u programe sprovođena Digitalne inkluzije Evropska Unija je uložila 5 miliona eura.

Prvog dana konferencije profesionalci iz Srbije, iz državnog, civilnog i privatnog sektora govorili su o izazovima koji stoje pred Srbijom kada je u pitanju uključivanje svih građana u informaciono društvo. U Srbiji skoro polovina stanovništva, 43,7% odnosno više od 3 miliona ljudi nikada nije koristilo računar, a 54,1% tj. gotovo 4 miliona ljudi nikada nije koristilo Internet. Poslednice ovakve statistike posebno pogađaju socijalno ranjive grupe – osobe sa invaliditetom, siromašne, Rome, nezaposlene, samohrane roditelje, izbeglice.

“Da bi 3 miliona građana Srbije dobilo priliku da oseti dobrobiti od korišćenja informacionih tehnologija, da bi moglo da uči iz velike enciklopedije koju predstavlja Internet, da bi moglo da traži oglase za posao i prijavljuje se onlajn, da bi moglo da se druži i dopisuje sa ljudima širom sveta, da koristi usluge e-Uprave, e-Zdravstva, e-Učenja koje se uveliko razvijaju, da kupuje onlajn, i da bi se i na taj način osećali kao ravnopravni građani današnjeg modernog društva, mora mnogo da se uradi pre svega na informisanju ljudi o svim mogućnostima i potencijalima Interneta i računara, a zatim na obezbeđivanju besplatnih obuka i pristupa računarima i Internetu”, rekla je Gordana Stankov Stojilović, Menadžerka projekta iz IAN-a.

Kako tehnologija ne bi bila prepreka za širu društvenu inkluziju i da bi se u potpunosti iskoristile prilike koje pružaju nove tehnologije, civilno društvo, korporativni i državni sektor moraju da rade u partnerstvu na tome da se svakoj osobi koja to želi, omogući da ravnopravno učestvuje u informacionom društvu, uprkos individualnim ili društvenim barijerama, jedna je od poruka sa današnje konferencije.

Leave a Reply