Događaji

Konferencija “DOGS 2012” o digitalnoj obradi govora

Fakultet tehničkih nauka organizuje konferenciju DOGS2012 u rekreacionom centru Relaks u Kovačici, od 4. do 7. oktobra. Tradicionalno se na ovoj konferenciji predstavljaju radovi iz digitalne obrade govora, slike i biomedicinskih signala. Konferencija DOGS, kao i druge naučne konferencije ima za cilj predstavljanje najnovijih naučnih saznanja i povezivanje naučnika kako bi se u budućnosti generisala nova i unapredila postojeća saznanja.

Specifičnost ove devete po redu konferencije DOGS2012 je ta što će ona predstaviti i naučna dostignuća koja su spremna za tehnološki transfer, odnosno spremna da izvrše pozitivan uticaj na digitalizaciju društva Srbije i šire. U skladu sa tim, jedan od prioriteta konferencije DOGS2012 biće upoznavanje IKT preduzeća i javnosti sa naučnim rezultatima čiji potencijal može da se iskoristi za ekonomski rast i podizanje kvaliteta života građana Srbije.

Organizacioni odbor konferencije DOGS2012 želi da predstavi dostignuća ostvarena u naučno-istraživačkom radu iz oblasti digitalne obrade signala kako bi omogućio istraživačima da se upoznaju i čvrće povežu sa IKT preduzećima. Na ovaj način će se lakše izvršiti transfer razvijenih naučnih dostignuća iz laboratorija obrazovnih institucija u preduzeća koja su zainteresovana za njihovu praktičnu primenu i koja će na ovom skupu imati priliku da iskažu svoje potrebe i inovativne ideje. Pored saradnje sa privredom, organizacioni odbor kao i prethodnih godinaželi da u istraživački rad pojedinih grupa uključi i osobe sa invaliditetom.

Ovim putem Organizacioni odbor konferencije DOGS2012 poziva sva zainteresovana preduzeća, kao i kliničke centre i organizacije osoba sa invaliditetom da učestvuju u ovoj naučnoj konferenciji i omoguće razvoj inovativnih ideja zajedno sa naučnom zajednicom Srbije i regiona.

PISANJE RADOVA

Radovi se podnose u vidu proširenog apstrakta na 1 do 2 strane ili u celini prema datom uputstvu za pisanje radova (na srpskom iliengleskom jeziku), koristeći on-line sistem za podnošenje radova. Radovi se podnose isključivo u .doc ili .docx formatu.

ZBORNIK

Prihvaćeni radovi biće štampani u Zborniku radova i na CD-u, koje će učesnici dobiti na samoj konferenciji.

ROKOVI

31.05.2012. Dostavljanje proširenog apstrakta (na 1 do 2 strane)
15.06.2012. Obaveštenje o prihvatanju apstrakta
31.08.2012. Dostavljanje kompletnih radova (do 4 strane; po pozivu do 8 strana)
15.09.2012. Obaveštenje o prihvatanju radova

Leave a Reply