e-klub
Događaji

Konferencija e-Razvoj 2013

Udruženje e-Razvoj organizuje svoju treću konferenciju pod radnim nazivom Konferencija e-Razvoj 2013 koja će biti održana u Beogradu u velikoj sali Privredne komore Srbije, Resavska 15, 29. mаrtа 2013. godine (petak), u vremenu od 09:30 do 16:00 čаsovа.

Tema Konferencije e-Razvoj 2013 je razvoj informacionog društva kao osnova ekonomskog rasta i poslovne inovativnosti.

Cilj konferencije je da ukaže na značaj i potrebu razvoja Republike Srbije kao informacionog društva. Informaciono-komunikacione tehnologije, uz adekvatne i efikasne mere države, privrede, institucija i ostalih relevantnih činilaca mogu i trebaju da postanu osnova ekonomskog rasta i poslovne inovativnosti. Ove tehnologije prožimaju sve sfere savremenog života i to je neoboriva činjenica. Ne iskoristiti prednosti koje nam one nude, uz potencijale koje već posedujemo i koje možemo da stvorimo, predstavljalo bi neoprostivu grešku prema sadašnjim i budućim generacijama. Konferencija e-Razvoj 2013 želi svojim sadržajem, kompetentnim, suštinskim temama izlaganja i izlagačima da potvrdi tu tezu te da pomogne i podseti sve nas, a pogotovo odgovorne u državi na navedene činjenice.

Na konferenciji će učestvovati predstavnici državnih, društvenih, privrednih, obrazovnih, medijskih i drugih subjekata koji su u svojim aktivnostima u raznim oblicima delovanja uključeni u razvoj i primenu savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija za potrebe države, privrede, obrazovanja, zdravstva, medijske promocije i ostalih društvenih delatnosti, a u cilju unapređenja upravljanja, poslovanja, edukacije i drugih oblika unapređenja koja sveobuhvatno doprinose razvoju informacionog društva i društva u celini.

e-klub

Smatramo da će i ova konferencija, kao i predhodne dve održane 2011. i 2012. godine dati svoj doprinos cilju kojem težimo: RAZVOJ INFORMACIONOG DRUŠTVA REPUBLIKE SRBIJE.

Agencija “Blumen group” je treću godinu za redom medijski pokrovitelj Konferencije e-Razvoj (zajedno sa ostalim medijskim pokroviteljima).

Agenda Konferencije e-Razvoj 2013:

09:30–10:00    Svečani prijem i koktel za učesnike konferencije
10:00-10:05    Pozdravni govor ispred organizatora konferencije
Slobodan Krstić, Predsednik Udruženja e-Razvoj
10:05-10:10    Pozdravni govor ispred generalnog pokrovitelja
Miloš Kosanić, Sekretar udruženja informatičke delatnosti Privredne komore Srbije
10:10-10:40    Svečana dodela Priznanja e-Razvoj 2013
Priznanje e-Razvoj se dodeljuje drugu godinu za redom zaslužnom pojedincu koji je svojim radom i zalaganjem dao značajan doprinos razvoju informacionog društva Republike Srbije. Priznanje će obrazložiti i uručiti Ivan Nikčević, član Udruženja e-Razvoj i moderator na Konferenciji e-Razvoj 2013.
10:40-11:00    TEMA: Aspekti razvoja informacionog društva Republike Srbije
Mr Nebojša Vasiljević, Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija
11:00-11:20    TEMA: Zašto je informaciono društvo odgovor na izazove ekonomskog i društvenog  razvoja Republike Srbije
Prof. dr Marijana Vidas Bubanja, Predsednica skupštine Udruženja e-Razvoj
11:20-11:40    TEMA: Razvoj informacionog društva u Evropi i svetu
Nikola Marković, Predsednik Društva za informatiku Srbije, član Udruženja e-Razvoj
11:40-12:00    TEMA: Razvoj softverske industrije u Republici Srbiji
Sava Savić, Uprava za digitalnu agendu
12:00-12:30    Koktel pauza
12:30-12:50    TEMA: Unapređenje uloge IKT u obrazovanju
Prof. dr Desanka Radunović, Predsednica Nacionalnog prosvetnog saveta Republike Srbije
12:50-13:10    TEMA: Stanje i perspektive razvoja telekomunikacija i Interneta u Srbiji
Prof. dr Irini Reljin, Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija
13:10-13:20    TEMA: Šta sa Nacionalnom Internet mrežom
Dušan Rakić, Sekretar udruženja informatičke delatnosti Privredne komore Beograda, član Udruženja e-Razvoj
13:20-13:40    TEMA: Kako unaprediti elektronsko poslovanje na nivou države i privrede
Vladan Živanović, član UO Udruženja e-Razvoj
13:40-14:00    TEMA: Kuda vode objedinjene komunikacije
Vladimir Banić, član UO Udruženja e-Razvoj
14:00-14:20    TEMA: Internet i savremene komunikacije u poslovanju
Danica Radišić, Krazy Fish
14:20-14:40    TEMA: Informatičko-bezbedonosni aspekti razvoja informacionog društva
Saša Milašinović, član UO Udruženja e-Razvoj
14:40-15:00    TEMA: Značaj IKT brendiranja
Milivoje Radovanović, član Udruženja e-Razvoj
15:00-15:05    Završna reč na konferenciji
Ivan Nikčević, Moderator na konferenciji, član Udruženja e-Razvoj
15:05-16:00    Svečani koktel

Leave a Reply