Događaji

Konferencija “E-trgovina 2014” – Prva najava predavanja i panel diskusije

XIV Konferencija E-trgovina 2014 održaće se tradicionalno na Paliću od 15.04. do 17.04.2014.godine.

Konferencija E-trgovina je najveći skup o e-poslovanju u Srbiji, posvećen praćenju nastanaka i razvoja domaćeg i regionalnog (Slovenija, Hrvatska, Crna Gora, BIH, Makedonija…) e-commerce i e-business tržišta. Pokriva sve oblasti elektronskog poslovanja.

 

e-trgovina-2014

Iz programa E-trgovina 2014 u prvoj najavi izdvajamo sledeće teme:

– Iskustva u implementaciji i vođenju web trgovina u Hrvatskoj, SISTRUM d.o.o. (Moja-Trgovina.Net), Siniša Cvijetković
– Consumer Journey 3.0 ili, kako je mobile promenio sve(t)?, Fastbridge, Aleksandar Petković
– Uticaj performansi web stranica na posetu: upotreba Gear5 alata za praćenje i optimizaciju, Infostud 3 doo, Robert Gombaš
– Upotreba QR kodova u poslovne svrhe,     Kaywa AG, Jovan Milićević
– Analiza pravnog okvira EU u oblasti pružanja usluga informacionog društva (Direktiva o elektronskoj trgovini) i prikaz usaglašenosti zakonodavstva RS. Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija, Adriana Minović
– Stanje informacione bezbednosti u svetu i Srbiji ili kako to neki drugi rade, Drustvo za informacionu bezbednost Srbije, Zoran Živković
– Email marketing u funkciji E-komerc biznisa, zašto i dalje nastavljamo da šaljemo email?, Internet prodaja guma doo, Svetozar Krunić
– Uloga poštanskih operatora u razvoju e-trgovine HP-HRVATSKA POŠTA D.D., Ruža Miletić, Estera Rakić
– Sistemi plaćanja na Internetu: svetski i domaći trendovi, Limundo d.o.o., Hristina Vidanović
Ove godine predviđeno je održavanje 7 tematskih Panela koje će biti održani u toku trodnevnog programa:

– Platne kartice i naplata na internetu – Panel u kojem će predstavnici banaka izneti svoja iskustva i probleme u vezi sa mogućnostima naplate na internetu. Biće reči i o problemima u vezi sa proširivanjem mogućnosti da veći broj kompanija stekne uslove da može da postavi naplatu platnim karticama na svojim e-prodavnicama.
– Nedostatak e-novca u Srbiji – Zakon o platnim uslugama – Panel koji u fokusu ima probleme sa uspostavljanjem domaćih e-wallet sistema online naplate i načini kako da se što pre dođe do načina da se masksimalno liberalizuje pojava savremenih   sistema online naplate u Srbiji.
– Aktuelni problemi i rešenja u oblasti dostave roba preko interneta – Panel u kojem će predstavici relevantnih regionalnih sistema dostave robe predstaviti različite probleme i moguća rešenja u oblasti e-logistike.
– Aktuelno stanje e-advertajzing tržišta u Srbiji – Panel koji će okupiti na jednom mestu predstavnike medija, advertajzing agencija i oglašivača sa ciljem da se suoče potrebe, želje i problemi koji će omogućiti da sve tri strane u lancu e-oglašavanja imaju zadovoljavajuće efekte od svog posla.
– Online PR 2014. – Panel na temu aktuelne situacije na tršištu usluga iz oblasti odnosa s javnošću na internetu. Jedna od važnih tema je kako da kvalitet usluga i efekata posla e-PR-a pobedi aktuelno snižavanje cena ovih usluga, odnosno kako uticati na povećavanje budžeta za online PR.
– Internet kao šansa za zapošljavanje i samozapošljavanje – Panel koji ima za cilj da predstavljanjem uspešnih ovdašnjih preduzetnika pokaže da se posao može pronaći radom na internetu.
– Startapi i investiranje u internet projekte – Panel koji bi trebalo da pokaže različite uglove posmatranja finansiranja novih internet kompanija iz perspektive onih koji ulažu u startape – investitori.

Od 2001.godine se Konferencija E-trgovina kao specijalizovan skup iz ove oblasti redovno održava svake godine. Namenjen je poslovnim ljudima koji su zainteresovani da se informišu o savremenim dostignućima u oblasti e-trgovine i e-poslovanja , i mogućnostima za njihovu primenu u Srbiji i SEE regionu. Predstavlja mesto okupljanja domaćih i inostranih stručnjaka u ovoj oblasti sa ciljem da učesnicima skupa  ( preduzetnicima, menadžerima, informatičarima, i svima koji žele da unaprede svoje poslovanje ) omogući analizu trenutnog stanja, kao i da ukaže na pravce daljeg razvoja elektronskog poslovanja.

Leave a Reply