Događaji

Konferencija Elektronsko učenje 2010

Na Univerzitetu METROPOLITAN, 16. i 17. septembra 2010. godine, održaće se konferencija “ELEKTRONSKO UČENJE NA PUTU KA DRUŠTVU ZNANJA“, organizovane od strane Univerziteta METROPOLITAN i Matematičkog institute SANU. Konferencija će pokrivati teme vezane za obrazovanja preko Interneta, tehničke koncepte koji se danas razvijaju, kao i druge naučne oblasti koje su u vezi sa elektronskim učenjem i specifičnim metodologijama koje se primenjuju.

Leave a Reply