Događaji

Konferencija “Energetska efikasnost”

Kompanija Siemens d.o.o. Beograd je u okviru svoje kampanje Energetska efikasnost i briga o životnoj sredini uzela učešće i na konferenciji “Energetska efikasnost” koja je, u organizaciji lista Danas, održana 28. maja 2009. godine u hotelu Hyatt Regency u Beograd.

Tom prilikom, Siemens je predstavio svoja rešenja za energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine.

Konferencija je obuhvatila sledeće teme: Kako Srbija može da primeni mere energetske efikasnosti u postojećim energetskim postrojenjima, privredi, stanogradnji i javnim zgradama? Kako država može stimulisati energetsku efikasnost i štednju, kroz stimulisanje investiranja u proizvodnju „štedljivih“ sijalica u Srbiji? Koja evropska i svetska iskustva mogu biti od koristi u procesu donošenja zakonske regulative koja treba da poveća nivo energetske efikasnosti u Srbiji? Kako kompanije mogu da smanje troškove svog poslovanja kroz mere energetske efikasnosti i uštede energije, i slično.

Leave a Reply