Događaji

Konferencija eTALK 2011

Tema, druge po redu, eTALK konferencije će biti: ELEKTRONSKO POSLOVANJE I KONKURENTNOST KOMPANIJA I NACIONALNE EKONOMIJE

Prepoznajući značaj ove oblasti za razvoj društva u celini i njenog uticaja na povećanje konkuretnosti, namera je da  u okviru eTALK konferencije, koje podrazumevaju saradnju sa ostalim društvenim akterima koji aktivno učestvuju u kreiranju uslova za razvoj elektronskog poslovanja, ukazujući na probleme u pravcu njegovog konstituisanja, predstavljajući aktuelnu situaciju, kako po pitanju zakonske regulative koja treba da obezbedi okvir za potpunu primenu elektronskog poslovanja, tako i po pitanju primene savremenih informatičkih rešenja, iskustva privrede i građana u saradnji sa državnom upravom i lokalnom samoupravom, prezentujući iskustva drugih evropskih zemalja koje su učinile značajne korake u pravcu razvoja elektronskog poslovanja, doprinesemo sagledavanju postojećeg stanja u ovoj oblasti i na taj način iniciramo aktivnosti koje će doprineti razvoju ovog značajnog segmenta informacionog društva u Srbiji i povećanju konkuretnosti.

Kao institucionalni pokrovitelji  ovogodišnje eTALK konferencije do sada su se prijavili: Privredna komora Beograda, Privredna komora Srbije, Uprava za digitalnu agendu, Udruženje e-Razvoj, Društvo za informatiku Srbije i ASIT.

ETALK konferencija će ove godine biti organizovana u Aranđelovcu, 13.-14. oktobra 2011. godine, u hotelu „Izvor“.

Više informacija o eTALK konferenciji 2011 dostupno je na sajtu konferencije www.etalk.rs i na sajtu Euro IT Forumawww.euroitforum.com

Leave a Reply