Događaji

Konferencija Inspire 2012

U periodu od 23-27 juna u Istanbulu, održana je redovna godišnja Inspire konferencija.

Cilj ovogodišnje Inspire konferencije je da sagleda kako inovacije u oblastima upravljanja, sadržaja i dostupnih tehnologija utiču na razmenu informacija koje se odnose na zaštitu životne sredine.

Zvanično otvaranje konferencije započelo je pozdravnim rečima predstavnika Vlade Turske i predstavnika Evropske komisije. Nakon toga usledila je panel diskusija na temu “Inspire i prostor za razmenu informacija o životnoj sredini”.

Tokom konferencije održan je veliki broj prezentacija razvrstanih po tematskim oblastima i organizovanih u paralelnim sesijama, od kojih izdvajamo:

  • Implementacija Inspire direktive
  • Inspire specifikacije za podatke
  • Interoperabilnost podataka
  • Geoportali i registri
  • Okvir za licenciranje
  • Modeli za organizaciju i koordinaciju
  • Servisi za kontrolu pristupa
  • Transnacionalni, regionalni i lokalni SDI projekti
  • Razvoj kapaciteta

Republički geodetski zavod je u okviru sesije na temu “Modeli za organizaciju i koordinaciju” učestvovao sa prezentacijom “Metodologija tehničkog okvira kao suština izgradnje NSDI -Specifičnosti izgradnje NSDI u Srbiji”. Prezentovane su trenutne NSDI aktivnosti u Srbiji sa detaljnim osvrtom na tehnički okvir.

U sklopu konferencije održan je i sastanak predstavnika Inspiration projekta, na kome su predstavljeni upitnici (ankete) iz oblasti pravnog okvira i razvoja kapaciteta i obrazovanja. Namena ovih upitnika je da napravi rezultate, dobijene iz zemalja uključenih u projekat, uporedivim sa izveštajima Inspire država članica iz oblasti praćenja i izveštavanja

Tokom konferencije prikupljena su nova znanja i ostvareni kontakti neophodni za uspešnu implementaciju NSDI u Srbiji.

Leave a Reply