Događaji

Konferencija “Komunikacije za 21. vek – trendovi i izazovi”

Društvo Srbije za odnose s javnošću (DSOJ), nacionalna strukovna organizacija profesionalaca koji se bave odnosima s javnošću i komunikacijom, ove godine, organizuje treću međunarodnu konferenciju o odnosima s javnošću. Konferencija, na temu „Komunikacije za 21. vek – trendovi i izazovi“ će se održati 17. i 18. novembra u Beogradu, hotelu Zira.

Predavanja, diskusije i paneli koje će pristuni imati priliku da čuju na ovoj konferenciji imaju za cilj da približe trendove i izazove u raznovrsnim oblastima struke odnosa s javnošću, od društveno odgovornog poslovanja, uticaja društvenih medija na razvoj PR-a, kao i odnos PR-a i marketinških komunikacija, a takođe biće i prilike da se čuje i sa kojim se to izazovima u razvoju profesije suočavaju kolege iz regiona i Evrope.

U goste dolaze renomirani predavači iz Evrope, Srbije i regiona. Konferecija se organizuje u partnerstvu sa EACD-European Association of Communication Directors evropskim udruženjem profesionalaca koji se bave odnosima s javnošću

Leave a Reply