Događaji

Konferencija Oracle grupe korisnika Srbije

Prva konferencija Oracle grupe korisnika Srbije održana je krajem maja u Beogradu.

Cilj organizatora bio je da predstavi udruženje, ciljeve i planove za naredni period, ali i da motiviše što veći broj kompanija i pojedinaca da se uključe u rad ovog udruženja i da na taj način omoguće razmenu znanja i iskustava u oblasti primene Oracle proizvoda i napređenje informatičkog društva i IT sektora u Srbiji.

Na konferenciji su svoje projekte predstavili neki od najznačajnijih korisnika Oracle rešenja u zemlji, kao što su Telekom Srbija, Telenor, DDOR Novi Sad, Elektrodistribucija Beograd, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Poreska uprava i Narodna banka Srbije.

Značajan doprinos radu i organizaciji ovog događaja dali su i partneri lokalne Oracle kancelarije, pre svih HP i Asseco kao sponzori konferencije, dok su ostali imali priliku da svoja rešenja predstave na izlagačkom delu konferencije.

Planovi organizatora su da ovakav vid skupova postane tradicija, po ugledu na evropske i regionalne Oracle grupe korisnika i da u narednim godinama okuplja sve veći broj korisnika Oracle softverskih rešenja.

Leave a Reply