Događaji

Konferencija “Preduzetništvo u kreativnim industrijama”

Konferenciju pod nazivom „Preduzetništvo u kreativnim industrijama“, održaće u petak, 16.11.2012. u periodu od 12 do 16 časova na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu (amfiteatar A2, departmana za Biologiju).

Cilj konferencije je da se predstave aktivnosti koje se sprovode sa ciljem podsticanja razvoja preduzetništva u kreativnim industrijama, kao i promovisanje preduzetništva uopšte. Ovom Konferencijom UNESCO Katedra za studije preduzetništva želi da da doprinos „Globalnoj nedelji preduzetništva“, koja se ove godine u čitavom svetu održava od 12. do 18.11.2012.

Agenda
12.00 – 12.10 Obraćanje predstavnika Rektorata
12.10 – 12.30 Preduzetništvo. Zašto kreativna industrija?, prof. dr Vojin Šenk
12.30 – 12.45 Istraživanje o preduzetništvu među studentima, Marko Reba
12.45 – 13.00 Svečana dodela diploma studentima Preduzetništva, prof. dr
Fuada Stanković, prvi šef UNESCO katedre za studije preduzetništva
13.00 – 13.30 Preduzetništvo mladih i kreativne industrije, doc. dr Jelena
Borocki
13.30 – 14.00 Pauza
14.00 – 14.15 Preduzetništvo u kreativnim industrijama u BIH, Mirela Arifović
14.15 – 14.30 Kreativna ekonomija, Hristina Mikić
14.30 – 14.45 Uloga klastera kreativne industrije, Tanja Kalezić
14.45 – 15.00 Sajam Omladinskog turizma regionalnog Klastera industrije
zabave i omladinskog turizma Zapadnog Balkana, Igor Stamenković
15.00 – 15.15 Pauza
15.15 – 15.30 Kreativnost u (inter)akciji, Marijeta Lazor, Novosadski sajam
15.30 – 15.45 Junior chamber international, Zeleni preduzetnik, Mira Seterlajn,
Subotica
15.45 – 16.00 Kreativne industrije – jedan od prioriteta EU, doc. dr Mladen
Radišić, EEN Srbija

Leave a Reply