Događaji

Konferencija “Razvoj i primena govornih tehnologija”

Na Okruglom stolu pod nazivom “Razvoj i primena govornih tehnologija”, u okviru naučnih konferencija SPECOM i DOGS, koje su se održale u Novom Sadu od 5. do 9. oktobra, uspešno je predstavljeno 11 naučnih projekata, kao i projekat Digitalizacije kulturnog nasleđa grada Novog Sada.

Četiri projekta bili su iz Rusije i Srbije i po jedan projekat iz Švajcarske, Mađarske i Češke.

Cilj okruglog stola je razvoj naučne saradnje, umrežavanje naučnih timova, promocija inovacija i njihova primena u savremenom društvenom okruženju.

alfanum

Okrugli sto se održao uz podršku kompanije “AlfaNum – Govorne tehnologije”, koja je kao spin-off kompanija nastala na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu.

Prošle nedelje Novi Sad je bio domaćin jednoj od najprestižnijih svetskih konferencija iz oblasti govornih tehnologija SPECOM i nacionalnoj konferenciji DOGS, pod pokroviteljstvom Fakulteta tehničkih nauka.

Konferenciju SPECOM (Speech and Computer) tradicionalno organizuju Moskovski državni lingvistički univerzitet (MSLU) i Institut za informatiku i automatiku Ruske akademije nauka (SPIIRAS) u Sankt Peterburgu.

Konferencija DOGS se održava svake dve godine i obuhvata oblasti digitalne obrade govora i slike.

Među predavačima su bili najugledniji svetski stručnjaci iz oblasti govornih i jezičkih tehnologija, a okupilo se oko 150 učesnika iz 20-ak država širom sveta.

2 thoughts on “Konferencija “Razvoj i primena govornih tehnologija”

  1. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

    Ako je “govor” izražavanje ili sposobnost da se izraze misli i osećanja jasno artikulisanim zvucima (http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/speech?q=Speech), a “tehnologija” – primenoa naučnih saznanja u praktične svrhe, narocito u industriji (http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/technology), kakvo bi onda moglo da ima znacenje novog, pomodnog izraza “govorna tehnologija”?

    Dok se u Busanu Konferencija opunomoćenika Međunarodne unije za telekomunikacije verovatno muci sa radnom definicijom termina “informacione i komunikacione tehnologije” (http://files.wcitleaks.org/public/S14-PP-C-0048!R1!MSW-E.pdf), u upotrebu su na mala vrata uvodeni termini “govorna telefonija” i “govorna posta”, a sada se uvode govorna i druge slicne tehnologije. Masalah!

  2. Dejan R. Popovic, dipl. inz.

    Interesantan vebsajt “Tenoloski oslobodilački front” (http://techliberation.com/), u cijem podnaslovu stoji “Stvarni problem nije da li mašine misle, već da li ljudi rade”, sadrzi i zanimljiv tekst: “Definisanje ‘tehnologije'” (http://techliberation.com/2014/04/29/defining-technology/).

    Posto ce se na PP-14 izgleda zaostriti pitanje radne definicije termina “ICT” (videti, http://files.wcitleaks.org/public/S14-PP-C-0090!!MSW-E.pdf), vredi procitati ovaj odlican tekst-studiju o definisanju tehnologije, kao i druge tekstove na pomenutom vebsajtu.

Leave a Reply