Događaji

Kongres studenata tehnike Južne Evrope

Studentska organizacija BEST Novi Sad organizuje “Kongres studenata tehnike Južne Evrope”, koji će se održati od 17. – 20. oktobra na Testeri, nedaleko od Novog Sada.
Projekat je od velikog značaja kako za Univerzitet u Novom Sadu, tako i za grad Novi Sad i Srbiju, jer je internacionalnog karaktera i okuplja oko 60 studenata sa osam južnoevropskih univerziteta (iz Novog Sada, Beograda, Budimpešte, Vesprema, Temišvara, Zagreba, Mostara i Ljubljane).

Kongres studenata tehnike Južne Evrope je trodnevni događaj, u kome će 60 studenata, kroz razne treninge, predavanja na temu neformalnog obrazovanja i diskusione grupe, steći iskustva u radu na internacionalnom nivou u multikulturalnoj sredini kao i uvid u aktuelne teme koje okupiraju studentski život na univerzitetima Južne Evrope. Glavni cilj ovog projekta je stvaranje mladih lidera kroz razvijanje veština za rad na međunarodnom nivou i njihovo upoznavanje sa vodećim kompanijama regiona, koja u radu koriste moderna dostignuća tehnologije i inovativne procese.

Leave a Reply