Događaji

LUGoNS BarCamp

Pozivaju se svi zainteresovani na LUGoNS BarCamp u organizaciji Udruženja Linux korisnika Novog Sada i katedre za Električna merenja (FTN), koji će se održati u subotu 08. februara 2014. godine na Fakultetu tehničkih nauka (FTN).

lugons-barcamp

Mesto održavanja:
Fakultet tehničkih nauka
Trg Dositeja Obradovića 6
21000 Novi Sad
učionica br (drugi sprat)

Raspored predavanja

11:15-11:45h – OpenStreetMap – Slobodna karta sveta, Hrvoje Bogner
Apstrakt: Što je OpenstreetMap(OSM)? Zašto OSM a ne recimo Google ili nek druga karta?
Kako je nastala? Kako sudjelovati u projektu? Kako koristiti OSM podatke za svoje projekte?
To su samo neka od pitanja na koje će biti odgovoreno.
11:45-12:00h – Pauza
12:00-13:00h – Programski jezici, Marjan Frković
Apstrakt:Istorijat programskih jezika. Podela programskih jezika i njihova razlika.
Primer koji objašnjava razliku medju programskim jezicima. primena programskih jezika.
13:00-13:15h – Pauza
13:15-14:00h – Exploiting natural selection in humans for fun and profit, Srđan Đorđević
Apstrakt:Pronalaženje i otkrivanje evolutivnih obrazaca u modernom društvu
i njihova analiza upotrebom sotvera, zarad zabave i profita
14:00-15:00h – Pauza za ručak
15:00-15:45h – CDN – HA serveri i mreze, Vladimir Cicović
Apstrakt: Opis CDN mreze , nacin funkcionisanja, pregleda poznatih
CDN u svijetu – tipovi CDN contenta , nove tehnologije unutar CDN, load balancing,
Optimizacije , rijesenja
15:45-16:00h – Pauza
16:00-16:20h – Scenariji za oporavak od katastrofe u digitalnim bibliotekama upotrebom eventualne konzistentnosti, Ivica Kolenkaš
Apstrakt: Rad govori o modelu eventualne konzistentnosti distribuiranih baza podataka
i njegovoj primeni u scenarijima za oporavak od katastrofe (disaster recovery) u digitalnim bibliotekama.
16:20-16:30h – Pauza
16:30-17:15h – BGP Darknet DN42, Silvan Gebhardt
Napomena: Predavanje je na engleskom jeziku
17:15-17:20h – Pauza
17:20-17.50h -Anonimnost i privatnost na internetu, Ladislav Urošević
Apstrakt: Društveni aspekt privatnosti na webu
17:50-18:00h – Pauza
18:00-18.45h – Cyber Armije svijeta – perspektiva, sadasnjost i buducnost, Vladimir Cicović
Apstrakt: Uvod u „beskontaktno“ ratovanje, definisanje „sajber potencijala“,
mogucnost organizovanja-regrutovanja i demonstracije „sajber“ sile,
model organizacije sajber vojske, Svrha postojanja „sajber“ vojske kod nas
19:00-19:15h – Pauza
19:15-19.30h – LiBRE! časopis o slobodnom softveru, Aleksandar Stanisavljević
Apstrakt: Predstavio bih ukratko LiBRE! projekat.
19:30-19:35h – Pauza
19:35-20.05h – Budućnost FLOSS zajednica u Srbiji, Stefan Nožinić
Koja je budućnost srpskih FLOSS zajednica i šta uraditi kako bismo tu budućnost učinili boljom?
U pauzama biće organizovana radionica – Naučite da sami krimpujete kablove :)

Leave a Reply