Događaji

Majkrosoft: Održan okrugli sto o informatizaciji osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja

U hotelu Hajat, danas je održan okrugli sto o informatizaciji osnovnog i srednjeg obrazovanja na kojem je su o modernizaciji obrazovanja, u korak sa rastućim potrebama za poznavanjem informacionih tehnologija govorili Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, prof dr Žarko Obradović i generalni direktor Majkrosofta u Srbiji, Jugoslav Pirić.

Više od 50% poslova na tržištu zahteva barem osnovno poznavanje rada na računaru, dok se do 2015 godine može očekivati da se taj broj uveća na 90% – rečeno je danas u hotelu Hajat tokom veoma zanimljive diskusije na temu informatizacije obrazovanja. Prema globalnim procenama OECD-a, kroz tri godine, zemlje u razvoju će imati širokopojasni pristup internetu na više od 50% svoje teritorije dok će se u razvijenim državama taj procenat kretati između 80% i 90% što uslovljava i promene u obrazovanju – procenjuje se da će u svetu do 2015 godine 10% udžbenika biti digitalno.

Ekspanzija informacionih tehnologija u velikoj meri će usloviti i promene u obrazovanju, kako neformalnom tako i formalnom – informacione tehnologije menjanju način na koji učenici uče van škole, kako komuniciraju i sarađuju koristeći svoje mobilne telephone i računare. U području formalnog osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja, informatizacija obrazovanja omogućava da se u školi primene nastavne metode koje učenika stavljaju u aktivan položaj i čini prevaziđenom frontalnu nastavu, gde nastavnik prepričava gradivo učenicima.

„Savremeno doba je doba informatičkog društva. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja konstantno ulaže napore kako bi doprinelo unapređenju i razvoju informatičke pismenosti u svim obrazovnim ustanovama u Srbiji. Korišćenje informacionih i komunikacionih tehnologija smatra se modernom elementarnom pismenošću i osnovnim preduslovom za dalji ekonomski i društveni razvoj jedne zemlje. Tehnološki napredak nam omogućava da proces učenja, ali i da proces prenošenja znanja unapredimo i olakšamo, kako u učionicama, tako i izvan njih. Korišćenje računara u obrazovanju nije više izuzetak već pravilo, a učenje uz pomoć modernih komunikacionih i informacionih tehnologija postaje bolje, brže, lakše i zanimljivije. Iskoristio bih ovu priliku da zahvalim kompaniji Majkrosoft na podršci i spremnosti da podrži informatizaciju srpskog školstva, koju zajedno realizujemo kroz projekte kao što su ‘Partner u učenju’, ‘Kreativna škola’, ‘Antologija srpske književnosti’ i u budućnosti, nadam se mnoge druge projekte.” – Izjavio je prilikom otvaranja diskusije na okruglom stolu, Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, prof dr Žarko Obradović

Prepoznajući ovaj globalni trend, kompanija Majkrosoft aktivno uzima učešće u razvoju digitalizacije obrazovanja na globalnom nivou a samim tim i u našoj zemlji, konstantno isporučujući nova softverska rešenja koja se masovno primenjuju u obrazovanju na gotovo svakom univerzitetu. Takođe, Majkrosoft sprovodi i niz inicijativa kojima podržava razvoj digitalizacije obrazovanja.

“U sklopu globalne inicijative pod nazivom ‘Majkrosoft partner u učenju’ koja se sprovodi u preko 115 zemalja sveta, u Srbiji je za proteklih 8 godina gotovo svaki deseti nastavnik prošao našu obuku za primenu tehnologije u nastavi i školi. Sa nastavkom ovog programa, u naše usmerenje ka obrazovanju ćemo implementirati i globalnu Majkrosoft Youth Spark inicijativu koja podrazumeva stvaranje prilika za razvoj oko 300 miliona mladih u 100 država sveta za naredne tri godine.” – izjavio je na današnjem skupu gospodin Jugoslav Pirić, goneralni direktor kompanije Majkrosoft u Srbiji i dodao kako je ova kompanija spremna da u partnerstvu sa Vladom radi na programu “Shape the future” pomoću kojeg bi Vlada Srbije lakše sklapala partnerstva za masovni pristup građana informacionim tehnologijama.

Leave a Reply