tesla-forum
Događaji

Manifestacija “NIKOLA TESLA – SECRET CONNECTION SUMMIT”

Multimedijalna i multidisciplinarna manifestacijaće se od 12. do 15. septembra 2013. pod nazivom “NIKOLA TESLA – SECRET CONNECTION SUMMIT“ održati u čast našeg velikog naučnika Nikole Tesle, na Iriškom vencu u sklopu kompleksa hotela “NORCEV“.  Tesla festival je naučna, obrazovna, kulturna i memorijalna manifestacija, koja se sastoji od više simultanih i paralelnih događaja.

Svaki će predstavljati jedan mali festival za sebe: TESLA- IZLOŽBA – postavljena u saradnji sa Muzejom Nikole Tesle i drugim autorima; TESLA FORUM – stručna, promotivna i popularna predavanja poznatih ličnosti na temu Teslinog stvaralačkog opusa, njegove zaostavštine i savremenih globalnih tema povezanih sa tim nasleđem; TESLA MUZIKA – prezentacija raznih formi muzičkog stvaralaštva, od klasike, muzičkih numera popularnih u Njujorku za vreme Teslinog života, pa do moderne savremene muzike. Posebno mesto u okviru FESTIVALA TESLA pripada segmentu koji smo nazvali TESLA FILM. To će biti revija najzanimljivijih filmova i video- radova inspirisanih Nikolom Teslom.

tesla-forum

Sastavni deo TESLA FESTIVALA su i dva posebna, prostorno izdvojena događaja. Jedan od njih će se u formi svečanog donatorskog ručka- manastirske trpeze, održati 15. septembra u porti fruškogorskog manastira Šišatovac za koji je Tesla vezan porodično, a pomalo i mistično. Namera je da se gosti iz političkog, privrednog, naučnog, obrazovnog, kulturnog, sportskog i medijskog života podsete na duhovnu i kulturnu istoriju ovog manastira, kao i na najznačajnije ličnosti vezane za manastir. Taj skup je prilika da se podstakne ktitorstvo i prikupe sredstva za obnovu i restauraciju manastira Šišatovac.

Drugi događaj održaće se u Matici srpskoj gde će biti dodeljena posebna priznanja pojedincima, institucijama i organizacijama, koje su svojim radom i aktivnostima doprinele afirmaciji i popularizaciji Teslinog imena, dela i naučnog zaveštanja. Nominovani su nobelovci, proslavljeni svetski pisci, čuveni naučnici, umetnici i drugi. Ulaz na festival je slobodan, a prijave za Forum se vrše na sajtu www.tesla.org.rs Nadamo se da ćete pratiti sve događaje u sklopu manifestacije Tesla festival. Mi ćemo Vas blagovremeno obavestiti o pojedinačnim programima.

Leave a Reply